Zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia epidemicznego – Warszawski Transport Publiczny

Zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia epidemicznego

Można zawiesić bilet długookresowy w czasie zagrożenia epidemicznego pod adresem zawieswkm.wtp.waw.pl. Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet; można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku. Zawiesić można bilety 30 i 90 dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

zawieswkm.wtp.waw.pl

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak odwiesić kartę?

Można to także zrobić na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl. Natomiast aby przekodować zawieszoną część biletu na inny okres czasu, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM. Można to zrobić w dowolnym momencie, nie przewidujemy ograniczeń czasowych. W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, a bilet został odwieszony, można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca jego ważności, a po przeniesienie zawieszonego okresu czasu zgłosić się do POP w terminie późniejszym.

Jeśli ważność biletu się zakończyła, można zakodować nowy bilet w automacie biletowym, lub innym dogodnym punkcie sprzedaży, i tak jak w poprzednim przypadku, po przekodowanie zawieszonego biletu  należy zgłosić się w dowolnym terminie do POP ZTM.

Przypominamy, iż zawiesić i odwiesić kartę miejską można tylko jeden raz.

2. Jak uruchomić ponownie bilet i czy mogę zrobić to za pomocą kasownika – liczę na możliwość automatycznego odblokowania biletu w kasowniku.

Niestety, nie jest możliwe przekodowanie zawieszonego biletu poprzez przytknięcie do kasownika, trzeba skorzystać ze strony internetowej: zawieswkm.wtp.waw.pl.

3. Czy później można kupić i zakodować nowy bilet długookresowy i w międzyczasie przekodować zawieszony okres?

Tak. W każdej chwili możliwe jest zakodowanie nowego biletu. I w dowolnym momencie, można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów po przekodowanie zawieszonego biletu. Ważne, aby w momencie zgłoszenia do punktu, na karcie miejskiej był wgrany ten sam rodzaj i typ biletu który został zawieszony. W przypadku, gdy na kartę został kupiony inny bilet, w celu przekodowania zawieszonego biletu trzeba zgłosić się po wygaśnięciu posiadanego biletu.

4. Jak mam ustalić numer WKM jeśli jest on nieczytelny?

Numer ten można ustalić na dwa sposoby:

  • odczytać z potwierdzenia drukowanego podczas doładowywania biletu
  • w biletomacie stacjonarnym po przyłożeniu karty i wybraniu opcji „przedłuż-e hologram” (nie jest konieczne posiadanie Karty Warszawiaka).
5. Czy powinnam zgłaszać przedłużenie terminu zawieszenia karty? Jak go wydłużyć?

Nie ma potrzeby zgłaszania przedłużania terminu zawieszonego biletu. Przekodowywany okres zawieszonego biletu liczony jest od momentu otrzymania przez ZTM pierwszego zgłoszenia, aż do jego odwieszenia za pośrednictwem strony internetowej: zawieswkm.wtp.waw.pl. Co jednak istotne, zawiesić kartę można tylko jeden raz.

6. Czy można zawiesić bilet z datą inną niż data zgłoszenia do ZTM?

Nie można, okres zawieszenia biletu liczy się od dnia otrzymania pierwszego zgłoszenia drogą e-mailową (przed uruchomieniem strony internetowej była taka możliwość) lub za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl. Przekodowywany okres zawieszonego biletu to zakres dat ściśle wskazujący jego początek i koniec.

7. Gdzie znajdę numer mojej Karty?

Miejsce, w którym znajduje się numer karty prezentujemy na poniższej grafice.

wizualizacja przedstawiająca zlokalizowanie numeru karty na różnych typach nośników