Zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia epidemicznego – Warszawski Transport Publiczny

Zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia epidemicznego

Trzeci stopień alarmowy CRP

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie przedłużające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje do 31 sierpnia 2023 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

W związku z powyższym dostęp do niektórych usług na stronie internetowej www.wtp.waw.pl  został ograniczony do adresów IP z terenu Polski.

Zawieszenie i odwieszenie biletu przy użyciu IP spoza Polski, w związku ze stopniem alarmowym, nie jest możliwe. 

W czasie zagrożenia epidemicznego pod adresem zawieswkm.wtp.waw.pl można zawiesić bilet długookresowy – wystarczy podać numer karty, na której jest zakodowany.
Zawiesić można bilety 30 i 90 dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Wydane pieniądze nie „przepadają” – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

Od 9 października 2020 roku, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, można zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod pewnymi warunkami. Biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie. Pasażer nie dokona kolejnego zawieszenia, jeżeli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony.  

Bilet można odwiesić na dwa sposoby: kupując i aktywując kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM). Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Należy także pamiętać, iż termin ważności odzyskanej w ten sposób części biletu zaczyna upływać od momentu jej przekodowania. Każda próba użycia karty, na której znajduje się zawieszony bilet, może mieć wpływ na realizację procesu zawieszenia biletu.


Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych reguluje Zarządzenie nr 1234/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie regulaminu zawieszenia biletu, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Najczęściej zadawane pytania
1. Jak odwiesić kartę?

Można to także zrobić na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl. Natomiast aby przekodować zawieszoną część biletu na inny okres czasu, należy zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów ZTM. Można to zrobić w dowolnym momencie, nie przewidujemy ograniczeń czasowych. W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, a bilet został odwieszony, można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca jego ważności, a po przeniesienie zawieszonego okresu czasu zgłosić się do POP w terminie późniejszym. Należy pamiętać, że ważność przekodowanego biletu biegnie od momentu jego przekodowania w POP.

Jeśli ważność biletu się zakończyła, można zakodować nowy bilet w automacie biletowym, lub innym dogodnym punkcie sprzedaży, i tak jak w poprzednim przypadku, po przekodowanie zawieszonego biletu należy zgłosić się w dowolnym terminie do POP ZTM.

Przypominamy, iż zawiesić i odwiesić kartę miejską można do trzech razy w roku kalendarzowym.

2. Jak uruchomić ponownie bilet i czy mogę zrobić to za pomocą kasownika – liczę na możliwość automatycznego odblokowania biletu w kasowniku.

Niestety, nie jest możliwe przekodowanie zawieszonego biletu poprzez przytknięcie do kasownika, trzeba skorzystać ze strony internetowej zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies i zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów w celu przekodowania zawieszonej części biletu.

3. Czy później można kupić i zakodować nowy bilet długookresowy i w międzyczasie przekodować zawieszony okres?

Tak. W każdej chwili możliwe jest zakodowanie nowego biletu. I w dowolnym momencie, można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów po przekodowanie zawieszonego biletu. Ważne, aby w momencie zgłoszenia do punktu, na karcie miejskiej był wgrany ten sam rodzaj i typ biletu który został zawieszony. W przypadku, gdy na kartę został kupiony inny bilet, w celu przekodowania zawieszonego biletu trzeba zgłosić się po wygaśnięciu posiadanego biletu.

4. Gdzie znajdę numer mojej Karty?

Miejsce, w którym znajduje się numer karty prezentujemy na poniższej grafice.

wizualizacja przedstawiająca zlokalizowanie numeru karty na różnych typach nośników
5. Jak mam ustalić numer WKM jeśli jest on nieczytelny?

Numer ten można ustalić na dwa sposoby:

  • odczytać z potwierdzenia drukowanego podczas doładowywania biletu
  • w biletomacie stacjonarnym po przyłożeniu karty i wybraniu opcji „przedłuż-e hologram” (nie jest konieczne posiadanie Karty Warszawiaka).
6. Czy powinnam zgłaszać przedłużenie terminu zawieszenia karty? Jak go wydłużyć?

Nie ma potrzeby zgłaszania przedłużania terminu zawieszonego biletu. Przekodowywany okres zawieszonego biletu liczony jest od momentu otrzymania przez ZTM pierwszego zgłoszenia, aż do jego odwieszenia. Co jednak istotne, zawiesić kartę można tylko trzy razy w roku.

Jeśli zaś zakodowany bilet straci ważność w czasie zawieszenia, wgranie nowego biletu i aktywacja karty będzie równocześnie odwieszeniem biletu.

7. Czy można zawiesić bilet z datą inną niż data zgłoszenia do ZTM?

Nie można, okres zawieszenia biletu liczy się od dnia zgłoszenia za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl, do momentu jego odwieszenia. Przekodowywany okres zawieszonego biletu to zakres dat ściśle wskazujący jego początek i koniec.

MobileMS
Open Font License