Naprawią jezdnię ulicy Z. Jórskiego – Warszawski Transport Publiczny