Koronawirus: zalecenia Ministerstwa Zdrowia – aktualizacja 01.06.2020 – Warszawski Transport Publiczny