Koronawirus: zalecenia Ministerstwa Zdrowia – aktualizacja 18.01.2021 – Warszawski Transport Publiczny