Uwaga, w maseczce w WTP – Warszawski Transport Publiczny