Specjalna komunikacja w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego – Warszawski Transport Publiczny