Filmowcy przy pl. Trzech Krzyży – Warszawski Transport Publiczny