Prace na ulicy Przekornej – Warszawski Transport Publiczny