Autobusem 800 do Palmir – Warszawski Transport Publiczny