Opłaty dodatkowe – Warszawski Transport Publiczny

Opłaty dodatkowe

Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – stanowi 38-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2

opłata: 266 zł

Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – stanowi 28-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego normalnego, obowiązującego w strefie 1 i 2

opłata: 196 zł

Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – stanowi 100-krotność ceny biletu jednorazowego przesiadkowego

opłata: 700 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów na miejscu kontroli

opłata: 159,60 zł
117,60 zł

W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłat

opłata: 186,20 zł
137,20 zł

Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej

opłata: 14 zł

Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania

opłata: 21 zł

Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu

20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Zgodnie z Ustawą prawo przewozowe przewoźnik nakłada opłatę dodatkową wraz z właściwą należnością za przewóz. W przypadku nałożenia opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest zatem uiścić niniejszą opłatę wraz z właściwą należnością za przewóz stanowiącą równowartość ceny biletu jednorazowego odpowiedniego do posiadanych uprawnień i strefy przejazdu.

Opłata dodatkowa może ulec zmniejszeniu o 30% pod warunkiem uregulowania jej nie później niż w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania. Należność przewozowa nie podlega pomniejszeniu.

Numer rachunku bankowego do wpłat za jazdę bez ważnego biletu:
02 1030 1508 0000 0005 5005 5023

UWAGA!
Do wpłat za jazdę bez ważnego biletu obowiązują także zindywidualizowane numery kont. Ostatnie cyfry numeru konta są numerem wezwania do zapłaty, które otrzymał pasażer.