Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

141   linia zwykła
kierunek
P+R Al.Krakowska 07
Łukowska
Zamieniecka
Grochowska
most Łazienkowski
Chełmska
Dolna
Puławska
Odyńca
Racławicka
Żwirki i Wigury
Hynka
47 min
50 min
al.Krakowska
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko