Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

182   linia zwykła
kierunek
Witolin 03
Grzymały-Sokołowskiego
Kopińska
most Łazienkowski
Ostrobramska
Zamieniecka
30 min
Łukowska
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko