Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

197   linia zwykła
kierunek
Gwiaździsta 05
Orląt Lwowskich
Warszawska
Gierdziejewskiego
Wolska
Kasprzaka
Elekcyjna
Newelska
31 min
Księcia Janusza
Księcia Bolesława
Perzyńskiego
Sacharowa
50 min
Gwiaździsta
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko