Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

397   linia zwykła okresowa
kierunek
Koło 04
Marymoncka
Żeromskiego
Perzyńskiego
Rudnickiego
Księcia Bolesława
13 min
Obozowa
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko