Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

512   linia przyspieszona
kierunek
Dw.Wileński 01
Gilarska
Codzienna
Młodzieńcza
17 min
Targowa
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko