Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

L21   linia strefowa uzupełniająca
kierunek
Klarysew 03
3 Maja (Góra Kalwaria)
Wyszyńskiego (Góra Kalwaria)
Wilanowska (Moczydłów)
Wilanowska (Wólka Dworska)
droga lokalna (Wólka Dworska)
droga lokalna (Podłęcze)
droga lokalna (Dębówka)
droga lokalna (Dębówka)
droga lokalna (Kawęczyn)
droga lokalna (Cieciszew)
droga nr 868 (Cieciszew)
Wilanowska (Słomczyn)
Wiślana (Łyczyn)
Baczyńskiego (Parcela)
Podlaska (Parcela)
Literatów (Obory)
Wilanowska (Konstancin-Jeziorna)
34 min
Warszawska (Konstancin-Jeziorna)
36 min
Mirkowska (Konstancin-Jeziorna)
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko