Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

N56   linia nocna
kierunek
Dziekanów Leśny 01
Kasprowicza
Warszawska (Kiełpin)
21 min
Konopnickiej (Dziekanów Leśny)
Legenda:
Przystanek
Przystanek na żądanie
Przystanek krańcowy
Trasa objazdowa
Trasa skrócona
Nowa trasa
Strefa 2
Granica stref
Utrudnienia dostępności
Utrudnienia w ruchu
Lotnisko