Rozkłady jazdy – Warszawski Transport Publiczny

182   linia zwykła
kierunek
Witolin 03
Grzymały-Sokołowskiego
Kopińska
most Łazienkowski
Ostrobramska
Zamieniecka
30 min
Łukowska
Legenda:
 • Przystanek
 • Przystanek na żądanie
 • Przystanek krańcowy
 • Trasa objazdowa
 • Trasa skrócona
 • Nowa trasa
 • Strefa 2
 • Granica stref
 • Utrudnienia dostępności
 • Utrudnienia w ruchu
 • Lotnisko