Ceny biletów – Warszawski Transport Publiczny

Ceny biletów

TARYFA BILETOWA WARSZAWSKICH LINII TURYSTYCZNYCH

Tabela opłat i zniżek obowiązujących w wodnych liniach promocyjnych
Rodzaje biletów uprawniających do  jednorazowego przejazdu pojazdami linii promocyjnych

Statek do Serocka

Normalny: 36,00 zł

Ulgowy 50%: 18,00 zł

Prom

Bezpłatnie

Statek do Serocka

rodzic/opiekun: 25,00 zł

dziecko do ukończenia 18. roku życia:

1) bezpłatnie – do czasu ob­jęcia obowiązkiem szkol­nym,

2) bilet ulgowy – 18 zł od czasu objęcia obowiąz­kiem szkolnym do ukoń­czenia 18 roku życia.

Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

Opłata manipulacyjna za zwrot biletu 20% wartości biletu

1. Bilety zakupione w przedsprzedaży będzie można zwrócić, nie później niż na 1 dzień przed planowanym kursem.

2. Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletów ulgowych rodzinnych – części osób – dozwolona jest pod warunkiem, że liczba uczestników kontynuujących podróż nie będzie mniejsza niż 3 osoby, w tym jedno dziecko do ukończenia 18 roku życia.

3. W przypadku odwołania kursu linii promocyjnej pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Zniżki:

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1) dzieci, do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym, na podstawie oświadczenia ustnego rodziców lub opiekunów,

2) osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia,

3) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych.

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów ze zniżką 50% uprawnieni są:

1) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

2) osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych.

3.1.Do korzystania z przejazdów na podstawie biletu rodzinnego uprawniona jest grupa od 3 do 5 osób, w tym co najmniej jedno dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

3.2 Na bilet rodzinny składają się bilety:

1) dla rodzica/opiekuna – wg cen wskazanych w tabeli opłat i zniżek obowiązujących w liniach promocyjnych,

2) dla dzieci:

–  do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym – uprawniające do bezpłatnych przejazdów (na podstawie oświadczenia ustnego rodziców/opiekunów) lub

–  od czasu objęcia obowiązkiem szkolnym do ukończenia 18 roku życia – ulgowy 50% (na podstawie ważnej legitymacji szkolnej).

Opłaty i zniżki w pozostałych liniach turystycznych

W tramwajach i autobusach kursujących na liniach T36100 400 honorowane są wszystkie rodzaje biletów oraz zniżki jak w pojazdach WTP. Obsługę stanowią konduktorzy z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Na biletach jednorazowych przesiadkowych (75- i 90-minutowych) oraz czasowych (20-minutowych) konduktorzy umieszczają pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (dobowego, 3-dniowego, weekendowego, 30-, 90-dniowego) możliwy jest po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

Przykładowe ceny biletów na przejazd Piaseczyńską Kolejką Wąskotorową:

rodzaj biletu

cena biletu

cena z przejazdem
autobusem linii 51

bilet normalny

30 zł

35 zł

bilet normalny dla osób posiadających Kartę Warszawiaka lub Kartę Dużej Rodziny

25 zł

30 zł

bilet ulgowy dla dzieci w wieku 3-18 lat

20 zł

25 zł

bilet ulgowy dla osób w wieku 3-18 lat posiadających Kartę Młodego Warszawiaka lub Kartę Dużej Rodziny

15 zł

20 zł

Szczegółowe informacje i zakup biletu na stronie www.kolejka-piaseczno.pl