Zmiany przystankowe w ulicy Górczewskiej – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
109, 154, 171, 190, 523, N43

Zmiana obowiązuje od 18 grudnia 2019 (środa) 15:00

Zmiany przystankowe w ulicy Górczewskiej

Ostatnia aktualizacja 17 grudnia 2019

AKTUALIZACJA 17.12:

Postanowienia dotyczące przywrócenia funkcjonowania przystanku GÓRALSKA 01 z jednoczesną likwidacją przystanku GÓRALSKA 51 obowiązywać będą od dnia 18.12.2019 r. od około godz. 15:00.

* * *

W związku z przywróceniem ruchu na północnej jezdni ulicy Górczewskiej na odcinku od ulicy Deotymy a Góralską od dnia 21.12.2019 r. od około godz. 12:00 wprowadza się następujące zmiany:

Przywraca się podstawową lokalizację przystanku PARK MOCZYDŁO 02 z jednoczesną likwidacją lokalizacji tymczasowej PARK MOCZYDŁO 52.

Utrzymuje się zawieszenie funkcjonowania przystanku CIOŁKA 02.

Uruchomiony zostaje przystanek JANA OLBRACHTA 02. Nowa lokalizacja przystanku znajdzie się przy północnej jezdni ulicy Górczewskiej na zachód od skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza.

Przystanek JANA OLBRACHTA 52 ulega likwidacji.

Przywrócone zostaje funkcjonowanie przystanku GÓRALSKA 01 (w lokalizacji sprzed budowy metra) z jednoczesną likwidacją lokalizacji tymczasowej GÓRALSKA 51.


Inne zmiany dla linii: