Prace modernizacyjne na stacji Warszawa Zachodnia – Warszawski Transport Publiczny

kolej
S1, S2, S3, S30, Wszystkie Koleje Mazowieckie, Wszystkie SKM

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2021 (piątek) do 14 lutego 2021 (niedziela)

Prace modernizacyjne na stacji Warszawa Zachodnia

Ostatnia aktualizacja 18 stycznia 2021

W związku z pracami modernizacyjnymi na stacji Warszawa Zachodnia w terminie 1 stycznia – 14 lutego 2021 roku i ograniczoną dostępnością krawędzi peronowych peronów podmiejskich na tej stacji, prowadzenie części pociągów SKM linii S1, S2 i S30 odbywać się będzie przez perony dalekobieżne lub przez stację Warszawa Centralna, a część pociągów KM kończących bieg w Warszawie od strony wschodniej skończy bieg na przystanku Warszawa Ochota.

W związku z powyższym w ww. dniach  wprowadza się wzajemne honorowania biletów.

Honorowania biletów

Bilety ZTM (wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych) będą honorowane:
We wszystkich pociągach KM na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 1.01. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować.

Bilety KM (wszystkich rodzajów do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe)będą honorowane w obu kierunkach:
W pociągach SKM linii S1, S2 oraz S3/S30 na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia.


Inne zmiany dla linii: