Uruchomienie linii dowozowej do punktu szczepień na Stadionie Narodowym – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
902

Zmiana obowiązuje od 28 stycznia 2021 (czwartek)

Uruchomienie linii dowozowej do punktu szczepień na Stadionie Narodowym

Ostatnia aktualizacja 28 stycznia 2021

Od dnia 28 stycznia 2021 r. (czwartek) uruchomiona zostaje linia 902 kursująca na trasie:

METRO STADION NARODOWY 02 – Sokola – J. Zamoyskiego – droga wzdłuż nasypu linii średnicowej – północna droga lokalna wzdłuż Stadionu Narodowego – wschodnia droga lokalna wzdłuż Stadionu Narodowego – zawrotka w rejonie bramy nr 2 Stadionu Narodowego (od strony ronda Waszyngtona) – wschodnia droga lokalna wzdłuż Stadionu Narodowego – północna droga lokalna wzdłuż Stadionu Narodowego – łącznik pod linią średnicową do ulicy Sokolej – Sokola – METRO STADION NARODOWY 02.

Uruchomione zostają przystanki:

  • PUNKT SZCZEPIEŃ 51 zlokalizowany przy wschodniej drodze lokalnej biegnącej wzdłuż Stadionu Narodowego (równoległej do al. Zielenieckiej) w rejonie wschodniej bramy stadionu (nr 1), w kierunku południowym.
  • PUNKT SZCZEPIEŃ 52 zlokalizowany przy wschodniej drodze lokalnej biegnącej wzdłuż Stadionu Narodowego (równoległej do al. Zielenieckiej) w rejonie wschodniej bramy stadionu (nr 1), w kierunku północnym.
  • RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany przy południowo-wschodniej bramie Stadionu Narodowego (brama nr 2 od strony ronda Waszyngtona)

Z przystanku technicznego METRO STADION NARODOWY 71 wyodrębniony zostaje przystanek METRO STADION NARODOWY 15 obowiązujący jako przelotowy dla linii 902.

Wszystkie przystanki na trasie linii 902 obowiązują jako stałe. Przejazd linią 902 jest bezpłatny.