Zmiany w komunikacji gmin Łomianki i Czosnów – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
150, 750, 850

Zmiana obowiązuje od 1 marca 2021 (poniedziałek)

Zmiany w komunikacji gmin Łomianki i Czosnów

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2021

Na wniosek Urzędu Gminy Czosnów, od dnia 1.03.2021 r. od początku kursowania linii dziennych (linia nocna od nocy 1/2.03.2021 r.) zostają wprowadzone następujące zmiany w układzie komunikacyjnym na terenie gmin Łomianki i Czosnów:

zmiany trasowe:

Uruchomienie nowej linii strefowej okresowej 850, kursującej w dni powszednie na trasie:

Warszawa: ŻEROMSKIEGO – Marymoncka – Żeromskiego – Sacharowa – Marymoncka – Przy Agorze – Kasprowicza – al. Wittek – Pułkowa (powrót: Pułkowa – Marymoncka – ŻEROMSKIEGO) – Łomianki: Warszawska (powrót: Warszawska – Brukowa – Kolejowa) – Armii „Poznań” – Rolnicza – Kiełpin Poduchowny: Rolnicza – Kiełpin: Rolnicza – Dziekanów Leśny: Rolnicza – Dziekanów Polski: Rolnicza – Podróżna – Sadowa: Kolejowa (DK7) – Izabelin-Dziekanówek: DK7 – Pieńków: DK7 – Łomna-Las: DK7 – Palmiry: DK7 – Łomna: DK7 – Cząstków Polski: DK7 – Cząstków Mazowiecki: DK7 – Czosnów: DK7 – Warszawska – zawrotka na rondzie przy ul. Lercha – Warszawska – droga powiatowa w kierunku Puszczy Kampinoskiej – Dobrzyń: Prosta – Augustówek: Prosta – Jesionka: Wojska Polskiego – Małocice: Wojska Polskiego – Wólka Czosnowska: Wojska Polskiego – Wrzosówka: Wojska Polskiego – Janów Mikołajówka: Wojska Polskiego – Sowia Wola: Wojska Polskiego – Szkolna – Spacerowa – Kampinoska – Sowia Wola Folwarczna: DW579 – Cybulice Duże: Wspólna (DW579) – CYBULICE DUŻE.

Funkcję przystanków granicznych między strefami biletowymi będą pełniły przystanki SADOWA w miejscowości Sadowa.

zmiany przystankowe:

 1. W zespole ŻEROMSKIEGO zostają wprowadzone zmiany:
  • Wznowione zostaje funkcjonowanie przystanku 07. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Sacharowa, za skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza, w kierunku ul. Marymonckiej. Przystanek będzie obowiązywał jako stały dla linii 850.
 2. W zespole ZACHODNIA w miejscowości Łomianki zostają wprowadzone zmiany:
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 01 na 02. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Zachodniej, przed skrzyżowaniem z ul. Wiosenną, w kierunku ul. Sierakowskiej. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
 3. W zespole PALMIRY w miejscowości Palmiry zostają wprowadzone zmiany:
  • Przystanek PALMIRY 03, zlokalizowany w ul. Kusocińskiego, przed skrzyżowaniem z DK7, w kierunku Wisły, zostaje włączony do zespołu KUSOCIŃSKIEGO jako przystanek 03. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
  • Przystanek PALMIRY 04, zlokalizowany w ul. Kusocińskiego, za skrzyżowaniem z DK7, w kierunku Kampinoskiego Parku Narodowego, zostają włączony do zespołu KUSOCIŃSKIEGO jako przystanek 04. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 71, zlokalizowany na parkingu Kampinoskiego Parku Narodowego. Przystanek obowiązuje jako techniczny (bez obsługi pasażerów) dla linii 750.
 4. W zespole BURAKÓW w miejscowości Łomianki zostają wprowadzone zmiany:
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 03 na 04. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Warszawskiej, przed skrzyżowaniem z ul. Wólczyńską, w kierunku ul. Brukowej. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
 5. W zespole PODRÓŻNA w miejscowości Dziekanów Polski zostają wprowadzone zmiany:
  • Charakter przystanku PODRÓŻNA 01 dla linii 750 zostaje zmieniony z warunkowego na stały.
 6. W zespole WĘDKARSKA w miejscowości Dziekanów Polski zostają wprowadzone zmiany:
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 01 na 02. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Kolejowej (DK7), za skrzyżowaniem z ul. Wędkarską, w kierunku Gdańska. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 02 na 01. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Kolejowej (DK7), za skrzyżowaniem z ul. Wędkarską, w kierunku Warszawy. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
 7. W zespole ŁOMNA-SZKOŁA w miejscowości Łomna zostają wprowadzone zmiany:
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 01 na 02. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Kochanowskiego, w rejonie szkoły podstawowej, w kierunku Czosnowa. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
  • Zmieniony zostaje numer przystanku 02 na 01. Przystanek jest zlokalizowany w ul. Kochanowskiego, w rejonie szkoły podstawowej, w kierunku Łomianek. Lokalizacja oraz charakter przystanku pozostają bez zmian.
 8. W zespole CZOSNÓW w miejscowości Czosnów zostają wprowadzone zmiany:
  • Uruchomiony zostaje przystanek 03, zlokalizowany w ul. Warszawskiej, za skrzyżowaniem (rondem) z ul. Lercha, w kierunku wyjazdu na DK7. Przystanek obowiązuje jako stały dla linii 850 w obu kierunkach.
 9. Powstaje nowy zespół przystankowy SADOWA w miejscowości Sadowa.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Kolejowej (DK7), ok. 300 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Podróżną, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Kolejowej (DK7), ok. 230 metrów za skrzyżowaniem z ul. Podróżną, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 10. Powstaje nowy zespół przystankowy POZIOMKOWA w miejscowości Izabelin-Dziekanówek.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DK7, przed skrzyżowaniem z ul. Poziomkową, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Poziomkową, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 11. Powstaje nowy zespół przystankowy WIŚNIOWA w miejscowości Łomna-Las.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Wiśniową, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Wiśniową, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 12. Powstaje nowy zespół przystankowy KUSOCIŃSKIEGO w miejscowości Palmiry.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 13. Powstaje nowy zespół przystankowy FIRMOWA w miejscowości Łomna.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DK7, w rejonie przejścia dla pieszych ok. 1100 metrów przed skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego w Palmirach, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DK7, w rejonie przejścia dla pieszych ok. 1100 metrów za skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego w Palmirach, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 14. Powstaje nowy zespół przystankowy CICHA w miejscowości Cząstków Polski.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Cichą, w kierunku Warszawy. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DK7, za skrzyżowaniem z ul. Cichą, w kierunku Gdańska. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 15. Powstaje nowy zespół przystankowy DUŃSKA w miejscowości Czosnów.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w drodze powiatowej, przed skrzyżowaniem z ul. Duńską, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w drodze powiatowej, za skrzyżowaniem z ul. Duńską, w kierunku Dobrzynia. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 16. Powstaje nowy zespół przystankowy PROSTA w miejscowości Dobrzyń.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Prostej, przed skrzyżowaniem (rondem) z drogą powiatową, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem (rondem) z drogą powiatową, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 17. Powstaje nowy zespół przystankowy GRANICZNA w miejscowości Dobrzyń.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem z ul. Graniczną, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Prostej, przed skrzyżowaniem z ul. Graniczną, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 18. Powstaje nowy zespół przystankowy POŁUDNIOWA w miejscowości Dobrzyń.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem z ul. Południową, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem z ul. Południową, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 19. Powstaje nowy zespół przystankowy AUGUSTÓWEK w miejscowości Augustówek.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem z ul. Spokojną, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Prostej, za skrzyżowaniem z ul. Spokojną, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 20. Powstaje nowy zespół przystankowy JESIONKA w miejscowości Jesionka.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Nową, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Nową, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 21. Powstaje nowy zespół przystankowy SZKOŁA w miejscowości Małocice.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Krętą, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, przed skrzyżowaniem z ul. Krętą, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 22. Powstaje nowy zespół przystankowy DWORSKA w miejscowości Wrzosówka.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Dworską, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Dworską, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 23. Powstaje nowy zespół przystankowy KAMPINOSKA w miejscowości Sowia Wola.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Kampinoską, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Wojska Polskiego, za skrzyżowaniem z ul. Kampinoską, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 24. Powstaje nowy zespół przystankowy POLNYCH KWIATÓW w miejscowości Sowia Wola.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Szkolnej, przed skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Szkolnej, za skrzyżowaniem z ul. Wojska Polskiego, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 25. Powstaje nowy zespół przystankowy SZKOŁA w miejscowości Sowia Wola.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Szkolnej, w rejonie szkoły podstawowej, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Szkolnej, w rejonie szkoły podstawowej, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 26. Powstaje nowy zespół przystankowy SPACEROWA w miejscowości Sowia Wola.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Spacerowej, przed skrzyżowaniem z ul. Szkolną, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Spacerowej, za skrzyżowaniem z ul. Szkolną, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 27. Powstaje nowy zespół przystankowy STOKROTKI w miejscowości Sowia Wola.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DW579, za skrzyżowaniem z ul. Kampinoską, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 03, zlokalizowany w ul. Kampinoskiej, za skrzyżowaniem z DW579, w kierunku Czosnowa. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 04, zlokalizowany w ul. Kampinoskiej, przed skrzyżowaniem z DW579, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 28. Powstaje nowy zespół przystankowy SOWIA WOLA FOLWARCZNA w miejscowości Sowia Wola Folwarczna.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w DW579, za skrzyżowaniem z ul. Słoneczną, w kierunku Leszna. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w DW579, za skrzyżowaniem z ul. Słoneczną, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako warunkowy dla linii 850.
 29. Powstaje nowy zespół przystankowy CYBULICE DUŻE w miejscowości Cybulice Duże.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 01, zlokalizowany w ul. Wspólnej (DW579), za skrzyżowaniem z ul. Ogrodową, w kierunku Leszna. Przystanek obowiązuje jako dla wsiadających dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 02, zlokalizowany w ul. Wspólnej (DW579), za skrzyżowaniem z ul. Ogrodową, w kierunku Cybulic Dużych. Przystanek obowiązuje jako dla wysiadających dla linii 850.
  • Uruchomiony zostaje przystanek 71, zlokalizowany na terenie stacji benzynowej przy ul. Wspólnej (DW579). Przystanek obowiązuje jako techniczny (bez obsługi pasażerów) dla linii 850.

Inne zmiany dla linii: