Ograniczenia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna – Warszawski Transport Publiczny

kolej
R2, S2

Zmiana obowiązuje od 17 lipca 2021 (sobota) do 25 lipca 2021 (niedziela)

Ograniczenia w ruchu pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna

Ostatnia aktualizacja 13 lipca 2021

W związku z pracami modernizacyjnymi na stacji Warszawa Rembertów w weekendy:

  1. 17 i 18 lipca 2021 r.
  2. 24 i 25 lipca 2021 r.

nastąpią ograniczenia w ruchu kolejowym na odcinku Warszawa Wschodnia ‑ Warszawa Rembertów ‑ Sulejówek Miłosna.

Wybrane pociągi SKM linii S2 kursować będą w skróconej relacji do/ze stacji Warszawa Rembertów. Liczba pociągów KM linii R2 na tym odcinku zostanie nieznacznie ograniczona, część pociągów nie będzie zatrzymywać się na stacji Warszawa Rembertów.

W związku z powyższym w wyżej wymienionych dniach wprowadza się poniższe dodatkowe zasady wzajemnego honorowania biletów.

Bilety ZTM wszystkich rodzajów, z uwzględnieniem stref biletowych oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) będą honorowane w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek-Miłosna (w obu kierunkach)

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani niezwłocznie po wejściu do pociągu KM do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  17.07. godz. 06:55.

Posiadacze biletów zakodowanych na WKM, które nie zostały wcześniej aktywowane, zobowiązani są do ich aktywowania u kierownika pociągu KM (w tym celu  należy wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu)

Bilety KM wszystkich rodzajów (do odpowiednich stacji, strefowe oraz sieciowe) będą honorowane w pociągach SKM (w obu kierunkach):

  • linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna

  • linii S1 na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia

Przepraszamy za utrudnienia.


Inne zmiany dla linii:

MobileMS
Open Font License