ZMIANA TERMINU: Czasowa zmiana lokalizacja przystanków ZGORZAŁA 01 i 02 – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
715, 737, 809

Zmiana obowiązuje od 29 września 2021 (środa)

ZMIANA TERMINU: Czasowa zmiana lokalizacja przystanków ZGORZAŁA 01 i 02

Ostatnia aktualizacja 10 listopada 2021

Od dnia 10 listopada 2021 r. przywraca się funkcjonowanie przystanku ZGORZAŁA 04.

***

W związku ze zmianą dnia wdrożenia kolejnego etapu budowy trasy S7 przez wykonawcę prac, zmienia się datę rozpoczęcia obowiązywania postanowień na 30.09.2021 r. od ok. godz. 10:00. Od dnia 1.10.2021 r. linie 715, 737 i 809 kursowały będą wg nowych rozkładów jazdy.

Jednocześnie od dnia 29.09.2021 r. do odwołania, zawiesza się funkcjonowanie przystanku ZGORZAŁA 04, obowiązującego jako warunkowy dla linii 737.

W zamian uruchomiony zostaje przystanek zastępczy ZGORZAŁA 54, zlokalizowany ok. 50 metrów za lokalizacją podstawową. Charakter przystanku nie ulega zmianie.

Przystanek ZGORZAŁA 54 będzie przystankiem granicznym strefy biletowej dla linii 737 w kierunku CM. POŁUDNIOWY–BRAMA PŁD./WŁADYSŁAWÓW.

***

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu budowy trasy S7 – budowy ronda u zbiegu ulic Karczunkowskiej, Dawidowskiej i Postępu – od dnia 28.09.2021 r. od ok. godz. 10:00 wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

  1. Zawiesza się funkcjonowanie przystanków ZGORZAŁA 01 i 02,
  2. W zastępstwie zawieszonych przystanków uruchamia się przystanki zastępcze:
    • ZGORZAŁA 51, zlokalizowany na ul. Karczunkowskiej, ok. 30 metrów za skrzyżowaniem ulic Karczunkowskiej, Dawidowskiej i Postępu w kierunku wiaduktu nad linią kolejową. Przystanek będzie obowiązywał jako warunkowy („na żądanie”) dla linii 715 (w kierunku krańca Ursynów Płn.), 737 (w kierunku krańca Ursynów Płn.) oraz 809 (w kierunku krańca PKP Jeziorki).
    • ZGORZAŁA 52, zlokalizowany na ul. Karczunkowskiej, ok. 50 metrów przed skrzyżowaniem ulic Karczunkowskiej, Dawidowskiej i Postępu w kierunku miejscowości Zgorzała. Przystanek będzie obowiązywał jako warunkowy („na żądanie”) dla linii 715 (w kierunku krańca P+R Al. Krakowska), 737 (w kierunku krańca Cm. Południowy – Brama Płd.) oraz 809 (w kierunku krańca Ursynów Płd.).

Zmienione zostają postanowienia dotyczące funkcjonowania przystanków granicznych stref biletowych na trasie linii 809:
w kierunku krańca PKP JEZIORKI
DAWIDY 02: strefa 1 -> strefa 2
ZGORZAŁA 51: strefa 2 -> strefa 1
w kierunku krańca URSYNÓW PŁD.
ZGORZAŁA 52: strefa 1 -> strefa 2
DAWIDY 01: strefa 2 -> strefa 1

Od dnia 29.09.2021 r. linie 715, 737 i 809 będą kursowały wg nowych rozkładów jazdy uwzględniających powyższe zmiany.


Inne zmiany dla linii: