Zasady funkcjonowania linii lokalnych (Lxx) w dn. 30 października – 1 listopada br. – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7, L-8, L-9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L52

Zmiana obowiązuje od 30 października 2021 (sobota) do 1 listopada 2021 (poniedziałek)

Zasady funkcjonowania linii lokalnych (Lxx) w dn. 30 października – 1 listopada br.

Ostatnia aktualizacja 27 października 2021

W dniach 30.11 – 1.11.2021 r. autobusy linii Lxx kursują wg poniżej podanego harmonogramu:

Linia30.10.202131.10.20211.11.2021
L-1sobdsds
L-2sobdsds
L-3sobdsds
L-4
L-5sobdsds
L-6
L-7
L-8sob
L-9sobdsds
L10sobdsds
L11sobdsds
L12sobdsds
L13sobdsds
L14sobdsds
L15sobdsds
L16dpdpdp
L17sobdsds
L18sob
L19sobdsds
L20sobdsds
L21dpdpdp
L23sobdsds
L24sobdsds
L25sobdsds
L26specspecspec
L27specspecspec
L28dpdpdp
L29sobdsds
L30dpdpdp
L31
L32sobdsds
L34sobdsds
L35dpdpdp
L36dpdpdp
L37dpdpdp
L38dp*dp*dp*
L39sob*ds*ds*
L40specspecspec
L41sobdsds
L42specspecspec
L43sobdsspec
L44
L45sobdsds
L46sobdsspec
L47
L48
L49sobdsds
L52sobdsds

Objaśnienia:

dp – rozkład jazdy dnia powszedniego
sob – sobotni rozkład jazdy
ds – rozkład jazdy dnia świątecznego
dp* – rozkład jazdy dnia powszedniego, uwzględniający zmiany trasowe podane w komunikacie ogólnym dotyczącym zmian w komunikacji w okresie uroczystości Wszystkich Świętych
sob* – sobotni rozkład jazdy, uwzględniający zmiany trasowe podane w komunikacie ogólnym dotyczącym zmian w komunikacji w okresie uroczystości Wszystkich Świętych
ds* – rozkład jazdy dnia świątecznego, uwzględniający zmiany trasowe podane w komunikacie ogólnym dotyczącym zmian w komunikacji w okresie uroczystości Wszystkich Świętych
spec – specjalny rozkład jazdy
Znak oznacza, że linia w danym dniu nie kursuje.


Inne zmiany dla linii: