Mecz na stadionie PGE Narodowym – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
102, 111, 117, 123, 125, 135, 146, 147, 158, 166, 202, 504, 509, 517, 521, N22, N24, N72, Z-1, Z-9
tramwaje
22, 24, 25, 26, 7, 9

Zmiana obowiązuje od 22 września 2022 (czwartek) 06:00 do 23 września 2022 (piątek) 01:00

Mecz na stadionie PGE Narodowym

Ostatnia aktualizacja 19 września 2022

W związku z organizacją meczu piłki nożnej na PGE Narodowym Polska – Holandia w dniu 22.09.2022 r. (początek meczu o godz. 20:45) zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI W DNIU 22.09.2022 r.

POSTANOWIENIA TARYFOWE

Od dnia 22.09.2022 r. od godz. 6:00 do dnia 23.09.2022 r. do godz. 1:00 posiadacze imiennych dokumentów wstępu na mecz (tj. biletów, biletów-zaproszeń oraz akredytacji wydanych przez UEFA) są uprawnieni do:

 • nieodpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (autobusami operatorów realizujących przewozy na zlecenie Miasta, tramwajami, pociągami metra oraz pociągami SKM) w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej
 • bezpłatnego korzystania z parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride)
 • bezpłatnego przejazdu pociągami Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach 1 (pierwszej) strefy biletowej

Podstawa prawna: Uchwała nr LXIV/2106/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12.05.2022 r. oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 881/2022 z dnia 24.05.2022 r.

Jednocześnie po zakończeniu meczu, przez 2 godz. tj. od dnia 22.09.2022 r. od godz. 22:30 do dnia 23.09.2022 r. do godz. 00:30 wprowadza się wzajemne honorowanie biletów ZTM Warszawa i Kolei Mazowieckich.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np.  9.10. godz. 18:55. Posiadacze biletów zakodowanych na WKM, które nie zostały wcześniej aktywowane, zobowiązani są do ich aktywowania u kierownika pociągu KM (w celu aktywowania WKM należy wsiadać do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła składu i niezwłocznie zgłosić się do kierownika pociągu).

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 18:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (lub ewentualnie wyłączenia ruchu drogowego na ciągu mostu Poniatowskiego):

 • zawiesza się funkcjonowanie przystanku RONDO WASZYNGTONA 01. Uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01
 • zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe dla linii 146 i 147

AUTOBUSY

1) Od godz. 18:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul. Sokolą na odcinku pomiędzy ul. Zamoście i ul. Wybrzeże Szczecińskie (przy nasypie kolejowym) autobusy 102, 125, 146, 147 i 202 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

102, 202
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA / GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 08

125
w obu kierunkach:
MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 10

146, 147
w obu kierunkach:
FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – Wybrzeże Szczecińskie – Zamoście – Sokola – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA)

2) Ponadto od godz. 18:30 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu  ul.: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy 102, 125, 135, 146, 147, 202 i Z-1 zostaną skierowane na trasy objazdowe:

102, 202
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA / GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 08

125
w obu kierunkach:
MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 10

135
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … – PL.HALLERA

146, 147
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)
W przypadku braku możliwości realizacji zawrotki z ul. Targowej w ul. Zamoyskiego w kierunku al. Zielenieckiej:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wysokości ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona –…– FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

Z-1
w obu kierunkach:
GOCŁAW – … – al. Zieleniecka – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 10

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU OBSZARU SASKIEJ KĘPY

W godzinach od 18:30 do ok. godz. 20:45 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla indywidualnego ruchu kołowego. Obszar na którym wprowadzona zostanie specjalna organizacja ruchu ograniczony będzie ul.:  al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych – Wał Miedzeszyński – Afrykańska i Bora – Komorowskiego.

Autobusy linii których trasy przebiegają w opisanych rejonach kursują trasami podstawowymi.

ETAP 1

ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu meczu oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem meczu, planowanym na godz. 22:30 (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona
 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.

Ponadto zamknięta zostanie dla ruchu indywidualnego al. Zieleniecka. Dopuszczony będzie przejazd autobusów i tramwajów.

W przypadku zamknięcia ciągu Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 521, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa­ – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22
po stronie Śródmieścia:
PIASKI – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
WIATRACZNA – … – al. Zieleniecka – al. Waszyngtona – WIATRACZNA

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
BANACHA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – … – ANNOPOL

AUTOBUSY

111
w kierunku Esperanto :
GOCŁAW – … – Zwycięzców – Saska – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – ESPERANTO
w kierunku Gocław:
ESPERANTO – … – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska – … – GOCŁAW

117, N22, N72
w kierunku Dw. Centralny:
GOCŁAW / ALEKSANDRÓW/ STARE MIASTO– … – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Stanów Zjednoczonych – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – DW.CENTRALNY
w kierunku Gocław:
DW.CENTRALNY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska – … – GOCŁAW/ ALEKSANDRÓW/ STARE MIASTO

146, 147
w kierunku Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -… – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA)
w kierunku Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)
W przypadku braku możliwości realizacji zawrotki z ul. Targowej w ul. Zamoyskiego w kierunku al. Zielenieckiej:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wysokości ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

158, 521, N24
w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA / REMBERTÓW-AKADEMIA – … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – … –  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE / DW.CENTRALNY

166
w obu kierunkach:
PL. HALLERA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – … – OS. KABATY

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

 • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
 • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag.

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

 1. uruchomione zostaną przystanki:
  • ADAMPOLSKA 51, zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 123, 158, 509, 521, N24 i Z-9
  • ADAMPOLSKA 02, który obowiązywał będzie jako stały, oprócz linii znajdujących się na trasach podstawowych, dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 158, 521, N24 i Z-9
  • MUZEUM NARODOWE 53, zlokalizowany przy ul. Nowy Świat po skręcie z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży, który obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje,
 2. wznowione zostanie funkcjonowanie przystanku PL. NA ROZDROŻU 08, który obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje,
 3. uruchomione zostaną przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:
  • KRUCZA 01 i 02 – dla linii 521
  • ADAMPOLSKA 01 – dla linii 521
  • PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z-9 kursująca na trasie:

Z-9
w obu kierunkach:
PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska –
al. Waszyngtona – WIATRACZNA 01.

Kursowanie linii Z-9 odbywało się będzie wg dyspozycji służb Nadzoru Ruchu.

W autobusach linii Z-9 obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 2

uruchomienie komunikacji rozwozowej po zakończeniu meczu

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii:

111
w kierunku Gocław:
RONDO WASZYNGTONA 03 – rondo Waszyngtona – al. Waszyngtona – … – GOCŁAW

509
w kierunku Winnica:
RONDO WASZYNGTONA 04 – al. Zieleniecka –  … – WINNICA

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 26 oraz 9 na trasie zmienionej GOCŁAWEK – RATUSZOWA-ZOO:

26
w kierunku Piaski:
AL.ZIELENIECKA 05 – Targowa –  … – PIASKI

9
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

Przepraszamy za utrudnienia.


Inne zmiany dla linii:

MobileMS
Open Font License