Organizacja komunikacji w okresie świąteczno-noworocznym – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
Wszystkie autobusy
tramwaje
Wszystkie tramwaje
kolej
Wszystkie SKM
metro
M1, M2

Zmiana obowiązuje od 21 grudnia 2019 (sobota) do 6 stycznia 2020 (poniedziałek)

Organizacja komunikacji w okresie świąteczno-noworocznym

Ostatnia aktualizacja 7 stycznia 2020

W dniach 21.12.2019r. – 6.01.2020r tj. w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli wprowadza się poniższą organizację komunikacji miejskiej:

w dniach 21-22.12.2019r. (sobota, niedziela)

Autobusy

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy

Linie lokalne typu Lxx będą kursować bez zmian w rozkładzie.

Linie 110, 132, 180, 189, 190, 517 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

Uruchomiona zostanie linia C40.

Linie nocne kursować będą bez zmian w rozkładzie.

Tramwaje

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy.

Metro i SKM

Kursowanie będzie się odbywać bez zmian w rozkładzie.

w dniu 23.12.2019r. (poniedziałek)

Autobusy, tramwaje, metro kursować będą według rozkładu dnia powszedniego.

Autobusy linii 182, 507, 523 i 709 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

Uruchomiona zostanie linia C40.

W związku z przerwą świąteczną w szkołach:

 • zawieszone zostaje kursowanie linii: 304, 314, 320, 323, 332, 339, 379
 • zawieszone zostają kursy szkolne (zaznaczone indeksami w rozkładach jazdy) linii: 114, 115, 121, 150, 162, 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522, L20
 • zawieszone zostają podjazdy do szkół linii: 153, 163 i 164
 • linie 154 (podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320) i 201 (obowiązuje trasa dnia świątecznego) kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy

SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego

w dniu 24.12.2019r. (Wigilia – wtorek)

Autobusy

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy (dotyczy również linii Lxx)

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 195, 196, 206, 501

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania w dni wolne linii: 130, 207, 225

Linie: 105, 109, 112, 114, 116, 122, 126, 128, 131, 132, 138, 145, 149, 150, 155, 162, 165, 167, 171, 180, 182, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 409, 500, 503, 504, 507, 509, 512, 517, 519, 520, 522, 523, 527, 719, 723, 735, 739, E-1, E-9 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

Uruchomiona zostanie linia C40.

Nastąpi korekta tras linii:

 • 131 (skrócenie do krańca Sadyba, wycofanie z Wilanowa)
 • 164 (od ok.godz.17.00 skrócenie trasy do krańca Wilanów)
 • 218 (od ok. godz.17.00 wykonywane będą podjazdy do pętli Spartańska (za linie 168 i 222)
 • 228 (zastąpienie na Odolanach zawieszonej linii 206)

Linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg rozkładu niedzielnego)

Tramwaje

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 13, 14, 18, 25

Linie 2, 24, 26, 31 kursować będą według specjalnego rozkłady jazdy

Od ok. godz.16-tej linia 7 zostanie skierowana na trasę skróconą Kawęczyńska-Pl.Narutowicza

Metro

kursowanie będzie według sobotniego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi) wraz ze zwiększeniem częstotliwości w ramowych godzinach 6.30-9.00 oraz 12:00-15:00 na linii M1 do 3:00 min a M2 do 3:30 min

SKM

Kursowanie będzie się odbywać wg rozkładu jazdy dnia powszedniego

Od ok. godz. 16 nastąpi ograniczenie kursowania linii:

Zawieszenie kursowania:

 • Tramwaje: 4, 6, 10, 11, 22, 27, 28
 • Autobusy: 102, 107, 117, 118, 119, 121, 129, 139, 155, 166, 168, 177, 182, 184, 187, 193, 201, 204, 209, 219, 220, 222, 234, 249, 251, 256, 269, 504, 514, 518, 735, 736

Zmniejszenie częstotliwości kursowania:

 • Tramwaje: 1, 2, 3, 9, 17, 33
 • Autobusy: 108, 116, 131, 133, 141, 152, 153, 161, 165, 172, 179, 180, 181, 192, 194, 212, 218, 409, 500, 503, Z21, 709, 717, 730, L39

Pozostałe linie autobusowe będą kursować bez zmian.

w dniach 25-26.12.19r. (Boże Narodzenie – środa, czwartek)

Autobusy

Kursowanie będzie się odbywać według świątecznego rozkładu jazdy (dotyczy również linii Lxx)

Zawieszone zostanie kursowanie linii: 118, 126, 129, 139, 155, 182, 195, 196, 201, 204, 206, 209, 219, 220, 249, 256, 269, 501, 527, 735, Z21

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania linii w dni wolne: 130, 207, 225

Nastąpi korekta tras linii:

 • 131 (skrócenie do krańca Sadyba, wycofanie z Wilanowa)
 • 164 (skrócenie trasy do krańca Wilanów)
 • 177 (wydłużenie trasy do krańca P+R Al.Krakowska – za linię 220)
 • 228 (zastąpienie na Odolanach zawieszonej linii 206)
 • 251 (skierowanie wybranych kursów przez Ogród Botaniczny, w zastępstwie za linię 139)

Linie: 105 (zawieszenie kursów skróconych), 107, 108, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 239, 409, 500, 503, 507, 509, 519, 520, 522, 523, 705, 709 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy

Linie nocne kursować będą:

 • 25/26.12.2019r. – wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg niedzielnego rozkładu jazdy)
 • 26/27.12.2019r. – wg niedzielnych rozkładów jazdy

Tramwaje

Kursowanie będzie się odbywać na podstawie świątecznego rozkładu jazdy

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 11, 13, 14, 18, 25, 31

Kursowanie linii 1, 2, 9, 17, 33 odbywać się będzie na podstawie specjalnego rozkładu jazdy

26 grudnia uruchomiona zostanie linia M

Metro

Kursowanie będzie się odbywać według rozkładu dnia świątecznego

Wprowadzone zostają zmiany w częstotliwości kursowania:

M1 – w ramowych godz.6.00-23.00 co ok. 6-7 min

M1, M2 – od ok. godz. 23.00 co ok. 10 min

SKM

Kursowanie będzie się odbywać wg rozkładu jazdy dnia świątecznego

w dniu 27.12.2019r. (piątek)

Autobusy

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy (dotyczy również linii Lxx)

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 195, 196, 206, 501

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania w dni wolne linii: 130, 207, 225

Linie: 105, 109, 122, 128, 132, 138, 145, 150, 155, 162, 167, 182, 186, 189, 190, 193, 228 (zastąpienie na Odolanach zawieszonej linii 206), 317, 326, 331, 340, 345, 397, 401, 402, 504, 507, 512, 517, 519, 520, 522, 523, 527, 709, 719, 723, 739, E-1, E-9 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy.

Linie nocne kursować będą według weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg niedzielnego rozkładu jazdy)

Tramwaje

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkład jazdy

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 13, 14

Linie: 2, 24, 26, 31 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy

Metro

Kursowanie będzie się odbywać według sobotniego rozkładu jazdy (z kursami nocnymi) wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania w ramowych godzinach 6:00-9:00 oraz 14:30-18:30 na linii M1 do 3:00 min a M2 do 3:30 min

SKM

Kursowanie będzie się odbywać według rozkładu jazdy dnia świątecznego

w dniu 28-29.12.2019r. (sobota, niedziela)

Autobusy, tramwaje, metro, SKM, linie nocne, linie Lxx obowiązywać będzie rozkład jazdy zgodny z typem dnia

Autobusy

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 195, 196, 206, 501

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania w dni wolne linii: 130, 207, 225

Linie: 193, 228 (zastąpienie na Odolanach zawieszonej linii 206), 519, 522 kursować będą według specjalnych rozkładów jazdy.

Linie nocne kursować będą:

 • 28/29.12.2019r. – wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg rozkładu niedzielnego)
 • 29/30.12.2019r. – wg niedzielnych rozkładów jazdy

Tramwaje

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 13, 14

w dniach 30-31.12.2019r. (poniedziałek, wtorek):

Autobusy, tramwaje, metro, SKM kursować będą według rozkładu jazdy dnia powszedniego

Autobusy

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 195, 196, 206, 304, 314, 320, 323, 332, 339, 379, 501

Zawieszone zostają kursy szkolne (zaznaczone indeksami w rozkładach jazdy) linii: 114, 115, 121, 150, 162, 201 (obowiązuje trasa dnia świątecznego), 211, 213, 326, 401, 411, 504, 519, 522, L20

Zawieszone zostają podjazdy do szkół linii: 153, 163 i 164

Linie: 154 (podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320), 182, 228 (zastąpienie na Odolanach zawieszonej linii 206), 507, 523, 709 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy

Tramwaje

Zawieszone zostaje kursowanie linii: 13, 14

Linie 1 i 9 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy

Metro

W dniu 31 grudnia kursowanie będzie się odbywać według specjalnego rozkładu jazdy

w dniu 1.01.2020r. (Nowy Rok – środa)

Autobusy, tramwaje, metro, SKM, linie Lxx kursować będą według rozkładu jazdy dnia świątecznego

Organizacja komunikacja będzie obowiązywała tak jak w dniach 25-26.12.2019r.

W nocy 1/2.01.2020r. linie nocne kursować będą wg niedzielnych rozkładów jazdy

w dniach 2-3.01.2020r. (czwartek, piątek)

Autobusy, tramwaje, metro, SKM, linie Lxx obowiązywać będzie rozkład jazdy zgodny z typem dnia

Autobusy

Zawieszone zostają wytypowane kursy linii 114

Zawieszone zostaje kursowanie linii L31 i L33, a linie L-8, L-9, L10, L11, L34 i L41 kursują wg sobotniego rozkładu jazdy

w dniu 4.01.2020r. (sobota)

Autobusy, tramwaje, metro, SKM, linie Lxx kursować będą według sobotniego rozkładu jazdy

Autobusy

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania linii w dni wolne: 130, 207, 225

w dniach 5-6.01.2020r. (niedziela, poniedziałek Trzech Króli)

Autobusy, tramwaje, metro, SKM, linie Lxx kursować będą według świątecznego rozkładu jazdy

Autobusy

Utrzymane zostaje zawieszenie kursowania linii w dni wolne: 130, 207, 225

Linie nocne kursować będą:

 • 5/6.01.2020r. – wg weekendowych rozkładów jazdy (linie N5x wg rozkładu niedzielnego)
 • 6/7.01.2020r. – wg niedzielnych rozkładów jazdy

Tylko w dn.6.01.2020r. kursowanie linii 126 zostanie zawieszone, a linie 193 kursować będzie według specjalnego rozkładu jazdy.

Przepraszamy za utrudnienia.

MobileMS
Open Font License