Warszawska Karta Miejska – Warszawski Transport Publiczny

Warszawska Karta Miejska

„Twoja osobista Warszawska Karta Miejska” to nic innego, jak Karta z nadrukowanym na rewersie zdjęciem użytkownika oraz jego danymi. W ten sposób „zwykła” Karta staje się Twoją osobistą WKM.

Jak sprawdzić ważność biletu i uprawnień Karty warszawianki/ warszawiaka wgranych na Twoją WKM?

Wystarczy wejść na stronę sprawdzkarte.wtp.waw.pl i wpisać numer karty.
Po zatwierdzeniu na ekranie pojawią się informacje o: zakodowanym ostatnio bilecie, jego ważności, typie biletu oraz wgranych uprawnieniach. System podaje także informacje o liczbie wykorzystanych w danym roku zawieszeń ważności biletu.

Uwaga!
Usługa „Sprawdź kartę” działa z opóźnieniem w stosunku do operacji wykonywanych w kasownikach, biletomatach i punktach sprzedaży biletów. Oznacza to, że informacja przykładowo o wgraniu nowego kontraktu lub zawieszeniu biletu pojawi się w systemie w kolejnych dniach.

Bezpieczeństwo danych

Proces zbierania danych osobowych odbywa się pod ścisłą kontrolą, dlatego też dane zbierane przez ZTM są bezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ZTM może gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne w trakcie procesu personalizacji karty. Dane przez nas przechowywane mają najwyższy stopień bezpieczeństwa, są chronione fizycznie oraz przez systemy teleinformatyczne.

Czy personalizacja daje jakieś korzyści?

Tak. Dzięki personalizacji nie ma potrzeby noszenia ze sobą dokumentu tożsamości. Dodatkowo, w przypadku zagubienia lub kradzieży karty istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej części zakodowanego biletu

Jak można spersonalizować swoją Kartę?

Aby Warszawska Karta Miejska stała się Twoją osobistą Warszawską Kartą Miejską wystarczy wypełnić wniosek, załączyć zdjęcie i złożyć w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Jest też prostszy sposób – można wypełnić wniosek przez specjalną stronę.

Ile to kosztuje?

Pierwsza Karta jest wydawana bezpłatnie. Kolejna wydawana jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 14,00 zł.

Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  • zmiany danych osobowych właściciela Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej;
  • reklamacji, gdy karta uległa zniszczeniu bez winy pasażera;

Czy karta spersonalizowana jest obowiązkowa?

Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15 stycznia br.) od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) będą kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych – ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem.

W jaki sposób można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

Karta spersonalizowana jest wydawana na wniosek użytkownika. We wniosku pasażerowie muszą podać swoje imię i nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów) oraz opcjonalnie adres zamieszkania z kodem pocztowym.

Droga do spersonalizowanej Karty – wybierz jedną z trzech możliwości:

Kartę należy odebrać osobiście w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów. Przed odebraniem Karty następuje weryfikacja danych we wniosku, dlatego też konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest okazanie np. legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, na podstawie którego będziemy mogli dokonać weryfikacji danych osobowych.

  • Prosimy pamiętać, że załączane zdjęcie, w przypadku wniosku tradycyjnego powinno mieć wymiary 3,5 x 4,5 cm oraz być aktualne.
  • W przypadku wniosku wysyłanego przez stronę internetową zdjęcie powinno mieć wymiary 182 x 218 pikseli, rozdzielczość 72 dpi i rozmiar nie większy niż 1024 KB.

W przypadku zniszczenia lub utraty Karty (np. kradzież, zagubienie) należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (procedura wygląda tak samo jak w przypadku pierwszej Karty). Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wynosi 14,00 zł.

Wnioski o wydanie kart

Wypełniony wniosek wraz ze zdjęciem można przesłać pocztą na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

z dopiskiem: „Personalizacja WKM”

Gdzie można otrzymać spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

Spersonalizowane Karty wydawane są w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Czy istnieje możliwość kodowania biletów ZTM na innych kartach?

Zgodnie z podpisanym Porozumieniem istnieje możliwość kodowania biletów na Karcie Legii zgodnej z poniższym wzorem:

Kolejną kartą na której można kodować bilety długookresowe ZTM jest Karta Mazowiecka.

Szczegółowe informacje o Karcie Mazowieckiej dostępne są na stronie Kolei Mazowieckich.

wzór Karty Mazowieckiej wydawanej przez Koleje Mazowieckie

We współpracy PKO Bank Polski z m.st. Warszawą istnieje również możliwość wgrania biletów na Warszawską kartę płatniczą.

wzór Warszawskiej Karty Płatniczej od banku PKO BP