Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska – Warszawski Transport Publiczny

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska, w skrócie nazywana SWKM, to  karta z nadrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz aktualnym zdjęciem, na której można zakodować elektroniczny bilet długookresowy i informację o przysługujących zniżkach. Karta wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego.

wzór Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)

SWKM jest przede wszystkim nośnikiem długookresowych biletów komunikacji miejskiej. Pełni też funkcję Karty warszawianki / warszawiaka oraz wejściówki do metra dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.


JAK OTRZYMAĆ SWKM?

Aby uzyskać Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską należy złożyć w ZTM wypełniony wniosek i dołączyć do niego zdjęcie. We wniosku pasażerowie muszą podać swoje imię i nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów) oraz opcjonalnie adres zamieszkania z kodem pocztowym, nr telefonu i adres e-mail.

Można to zrobić na kilka sposobów:

Załączone do wniosku elektronicznego lub papierowego zdjęcie powinno:

  • być kolorowe,
  • być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle,
  • odwzorowywać naturalny kolor skóry, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii,
  • przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  • w przypadku wniosku tradycyjnego posiadać wymiary: 3,5 x 4,5 cm,
  • w przypadku wniosku wysyłanego przez stronę internetową posiadać wymiary: minimalna rozdzielczość 200 x 259 pikseli, rozmiar nie większy niż 8 MB; plik powinien być zapisany w formacie JPG lub PNG (.jpg, .jpeg, .png).

Wyrabiając Kartę w Punkcie Obsługi Pasażerów nie jest konieczne posiadanie zdjęcia w formie papierowej.

Podczas wizyty w POP, za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego, trzeba wejść na stronę https://foto.wtp.waw.pl lub zeskanować kod QR dostępny w okienku kasowym. Następnie wybrać właściwe zdjęcie z galerii, zapoznać się z klauzulą informacyjną, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wysłać. Na ekranie urządzenia pojawi się jednorazowy indywidualny kod, który należy podać pracownikowi POP-u. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu ZTM po wydaniu karty.

W zależności od sposobu złożenia wniosku, SWKM można odebrać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów lub jest ona wysyłana na adres wskazany przez wnioskodawcę  przy wykorzystaniu operatora Poczty Polskiej.

Przed odebraniem SWKM w POP, następuje weryfikacja danych we wniosku, dlatego też konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest okazanie np. legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, na podstawie którego będziemy mogli dokonać weryfikacji danych osobowych. Kartę dla dziecka poniżej 13 r.ż. może odebrać tylko rodzic lub opiekun prawny, natomiast pomiędzy 13 a 18 r.ż. kartę może odebrać osobiście właściciel karty lub rodzic / opiekun prawny.

Pierwsza SWKM jest wydawana bezpłatnie. Kolejna wydawana jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 14,00 zł.
Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  • zmiany danych osobowych właściciela Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej;
  • reklamacji, gdy karta uległa zniszczeniu bez winy pasażera.

W przypadku zniszczenia lub utraty (np. kradzież, zagubienie) należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej. Procedura wygląda tak samo jak w przypadku pierwszej SWKM.


JAK SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ BILETU I UPRAWNIEŃ?

Wystarczy wejść na stronę sprawdzkarte.wtp.waw.pl i wpisać numer karty.
Po zatwierdzeniu na ekranie pojawią się informacje o: zakodowanym ostatnio bilecie, jego ważności, typie biletu oraz wgranych uprawnieniach. System podaje także informacje o liczbie wykorzystanych w danym roku zawieszeń ważności biletu.

Uwaga!
Usługa „Sprawdź kartę” działa z opóźnieniem w stosunku do operacji wykonywanych w kasownikach, biletomatach i punktach sprzedaży biletów.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WKM

Gdzie można otrzymać Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską?

W zależności od sposobu złożenia wniosku, SWKM można otrzymać:

  • w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów (z wyjątkiem Punktów Kodowania Biletów w gminach podwarszawskich) lub
  • w przypadku wniosków online złożonych na  stronie e-POP  lub miejskim portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego, karta może zostać wysłana listownie Pocztą Polską na wskazany adres na terenie Polski.
Czy istnieje możliwość kodowania biletów ZTM na innych kartach?

Tak, Inne karty mogą być nośnikami biletów ZTM. Z pełnym katalogiem można zapoznać się w zakładce „Rodzaje nośników”.

Czy przy zgubieniu SWKM traci się bilet na niej zakodowany?

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej części zakodowanego biletu. W tym celu należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM.

Czy obowiązkowe jest personalizowanie SWKM?

Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15 stycznia 2009 r.) od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) są kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych – ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Informacje dotyczące zbierania danych niezbędnych w trakcie procesu personalizacji karty.

Proces zbierania danych osobowych odbywa się pod ścisłą kontrolą, dlatego też dane zbierane przez ZTM są bezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ZTM może gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne w trakcie procesu personalizacji karty. Dane przez nas przechowywane mają najwyższy stopień bezpieczeństwa, są chronione fizycznie oraz przez systemy teleinformatyczne.

MobileMS
Open Font License