Warszawska Karta Miejska – Warszawski Transport Publiczny

Warszawska Karta Miejska

Warszawska Karta Miejska, w skrócie nazywana WKM, to plastikowa karta z nadrukowanym zdjęciem i danymi osobowymi, na której można zakodować elektroniczny bilet okresowy i informację o przysługujących zniżkach.
Karta wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego.

wzór Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM)

Karta WKM jest przede wszystkim nośnikiem długookresowych biletów komunikacji miejskiej, potrafi też pełnić funkcję wejściówki do metra dla osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.


KARTA WARSZAWIANKI / WARSZAWIAKA, MŁODEJ WARSZAWIANKI / MŁODEGO WARSZAWIAKA

Osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) na terenie m.st. Warszawy, oraz ich dzieci, mogą dzięki karcie i wgranym na nią uprawnieniom (tzw. e-hologram), korzystać z programu zniżek Karty warszawianki / warszawiaka dla oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej stolicy.
Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronach Urzędu Miasta.

Karta warszawianki / warszawiaka =
nośnik (czyli WKM) + uprawnienie (czyli e-hologram)


BILET WARSZAWIAKA / MŁODEGO WARSZAWIAKA

Mieszkanie i rozliczanie deklaracji PIT w Warszawie daje także dodatkową korzyść, jaką są tańsze bilety długookresowe – Bilety Warszawiaka i Młodego Warszawiaka.
Bilety 30- i 90- dniowe kosztują prawie o połowę mniej, niż ich odpowiedniki bez zniżek.

grafika informująca o zniżkach w cenie biletów długookresowych na strefę 1+2 dla posiadaczy Karty warszawianki / warszawiaka. Koszt 30-dniowego Biletu Warszawiaka to 98 zł, czyli taniej o 82 zł od ceny podstawowej (180 zł). Koszt 90-dniowego Biletu Warszawiaka to 250 zł, czyli taniej o 210 zł od ceny podstawowej (490 zł).

Pełen wykaz cen biletów długookresowych znajduje się w zakładce bilety długookresowe.

grafika przedstawiająca zależność pomiędzy pojęciami "Warszawska Karta Miejska (WKM)", Bilet Warszawiaka / Młodego Warszawiaka" i "Karta warszawianki / warszawiaka": WARSZAWSKA KARTA MIEJSKA (WKM) - plastikowa karta z nadrukowanym zdjęciem i danymi osobowymi, na której można zakodować elektroniczny bilet długookresowy i informację o przysługujących zniżkach. ; BILET WARSZAWIAKA BILET MŁODEGO WARSZAWIAKA - bilety okresowe, z których mogą korzystać osoby mieszkające i rozliczające podatki w m.st. Warszawa oraz ich dzieci; KARTA WARSZAWIANKI / WARSZAWIAKA - uprawnienie do zniżek, przysługujące osobom mieszkającym i płacącym podatki na terenie m.st. Warszawy oraz ich dzieciom.

JAK POZYSKAĆ WKM?

Aby uzyskać Warszawską Kartą Miejską należy złożyć w ZTM wypełniony wniosek i dołączyć do niego zdjęcie. We wniosku pasażerowie muszą podać swoje imię i nazwisko, PESEL (lub datę urodzenia w przypadku obywateli innych krajów) oraz opcjonalnie adres zamieszkania z kodem pocztowym.
Można to zrobić na trzy sposoby:

Załączone zdjęcie powinno być aktualne i mieć odpowiednie wymiary:

  • w przypadku wniosku tradycyjnego – 3,5 x 4,5 cm,
  • w przypadku wniosku wysyłanego przez stronę internetową – 182 x 218 pikseli, rozdzielczość 72 dpi i rozmiar nie większy niż 1024 KB. Plik powinien być zapisany w formacie JPG lub PNG.

Kartę w Punkcie Obsługi Pasażerów można także wyrobić nie posiadając zdjęcia w formie papierowej.
Podczas wizyty w POP, za pośrednictwem swojego urządzenia mobilnego, trzeba wejść na stronę https://foto.wtp.waw.pl lub zeskanować kod QR dostępny w okienku kasowym. Następnie wybrać właściwe zdjęcie z galerii, zapoznać się z klauzulą informacyjną, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wysłać. Na ekranie urządzenia pojawi się jednorazowy indywidualny kod, który należy podać pracownikowi POP-u. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu ZTM po wydaniu karty.

Kartę należy odebrać osobiście w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów. Przed odebraniem WKM następuje weryfikacja danych we wniosku, dlatego też konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest okazanie np. legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, na podstawie którego będziemy mogli dokonać weryfikacji danych osobowych. Kartę dla dziecka poniżej 13 r.ż. może odebrać tylko rodzic lub opiekun prawny, natomiast pomiędzy 13 a 18 r.ż. kartę może odebrać osobiście właściciel karty lub rodzic / opiekun prawny.

Pierwsza WKM jest wydawana bezpłatnie. Kolejna wydawana jest po uiszczeniu opłaty w wysokości 14,00 zł.
Opłata nie jest pobierana w przypadku:

  • zmiany danych osobowych właściciela Warszawskiej Karty Miejskiej;
  • reklamacji, gdy karta uległa zniszczeniu bez winy pasażera;

W przypadku zniszczenia lub utraty (np. kradzież, zagubienie) należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej Warszawskiej Karty Miejskiej. Procedura wygląda tak samo jak w przypadku pierwszej WKM.


JAK SPRAWDZIĆ WAŻNOŚĆ BILETU I UPRAWNIEŃ?

Wystarczy wejść na stronę sprawdzkarte.wtp.waw.pl i wpisać numer karty.
Po zatwierdzeniu na ekranie pojawią się informacje o: zakodowanym ostatnio bilecie, jego ważności, typie biletu oraz wgranych uprawnieniach. System podaje także informacje o liczbie wykorzystanych w danym roku zawieszeń ważności biletu.

Uwaga!
Usługa „Sprawdź kartę” działa z opóźnieniem w stosunku do operacji wykonywanych w kasownikach, biletomatach i punktach sprzedaży biletów.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WKM

Gdzie można otrzymać Warszawską Kartę Miejską?

Karty wydawane są w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, z wyjątkiem Punktów Kodowania Biletów w gminach podwarszawskich.
W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem strony e-POP mogą także zostać przesłane listownie na wskazany adres na terenie Polski.

Czy istnieje możliwość kodowania biletów ZTM na innych kartach?

Tak. Także inne karty mogą być nośnikami biletów ZTM. Z pełnym katalogiem można zapoznać się w zakładce „Rodzaje nośników”.

Czy przy zgubieniu WKM traci się bilet na niej zakodowany?

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty istnieje możliwość odzyskania niewykorzystanej części zakodowanego biletu. W tym celu należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów ZTM.

Czy obowiązkowe jest personalizowanie WKM?

Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych (nr XLVII/1454/2009 z 15 stycznia 2009 r.) od 1 stycznia 2010 r. imienne bilety okresowe (30- i 90-dniowe) będą kodowane wyłącznie na kartach spersonalizowanych – ze zdjęciem właściciela oraz z jego imieniem i nazwiskiem.

Nie personalizuje się kart pełniących funkcje wejściówek do metra, z których korzystają osoby uprawnione do darmowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Informacje dotyczące zbierania danych niezbędnych w trakcie procesu personalizacji karty.

Proces zbierania danych osobowych odbywa się pod ścisłą kontrolą, dlatego też dane zbierane przez ZTM są bezpieczne. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ZTM może gromadzić i przetwarzać dane osobowe niezbędne w trakcie procesu personalizacji karty. Dane przez nas przechowywane mają najwyższy stopień bezpieczeństwa, są chronione fizycznie oraz przez systemy teleinformatyczne.

MobileMS
Open Font License