Komunikacja bez barier – Warszawski Transport Publiczny

Komunikacja bez barier

Celem działań  Zarządu Transportu Miejskiego jest nieustanne dążenie do tego, aby transport miejski był bezpieczny, wygodny i przyjazny dla wszystkich  pasażerów. Wiele z tych działań jest podejmowane dla ułatwienia podróżowania osobom, którym poruszanie się w przestrzeni miejskiej sprawia trudność. W tej grupie są nie tylko osoby korzystające z wózków inwalidzkich, są to także osoby starsze, osoby czasowo lub stale poruszające się o kulach, kobiety w ciąży, osoby z dysfunkcją narządu wzroku lub słuchu, a także rodzice z małymi dziećmi w wózkach.

Po Warszawie jeździ coraz więcej nowoczesnego taboru – niskopodłogowe autobusy z wysuwanymi klapami ułatwiającymi wjazd wózka do pojazdu oraz tzw. funkcją przyklęku. Do nowoczesnych tramwajów także łatwiej jest wejść osobom z niepełnosprawnością, starszym i rodzicom z dzieckiem w wózku.

osoba poruszająca się na wózku wjeżdża do tramwaju po pochylni w drugich drzwiach

Wszystkie autobusy, metro, SKM oraz około 60 proc. tramwajów są przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Z tych udogodnień korzystają również rodzice z małymi dziećmi w wózkach.

osoba z wózkiem dziecięcym wsiada do autobusu drugimi drzwiami

Podróżowanie jest znacznie łatwiejsze, jeżeli pasażer, również ten z niepełnosprawnością, jest dobrze poinformowany. Każdy nowy pojazd jest wyposażany w wyświetlacze elektroniczne oraz informację głosową o trasie i przystankach.

Autobusy oraz tramwaje niskopodłogowe wyposażone są w platformę ułatwiającą wprowadzenie wózka do pojazdu. Znajduje się ona w drugich, licząc od kabiny prowadzącego, drzwiach. W pociągach metra i SKM odpowiednie miejsce znajduje się w pierwszych i ostatnich drzwiach składu.

osoba poruszająca się na wózku wciska niebieski przycisk przy drugich drzwiach aby poinformować osobę prowadzącą o potrzebie rozłożenia rampy

Pasażer powinien zasygnalizować prowadzącemu potrzebę skorzystania z platformy. Służą do tego przyciski znajdujące się na zewnątrz, na lub przy drzwiach oraz wewnątrz przy miejscu wyznaczonym do przejazdu osoby na wózku inwalidzkim. Przyciski oraz miejsce są oznaczone piktogramem wózka inwalidzkiego.

specjalnie oznakowany niebieski przycisk informujący osobę prowadzącą o potrzebie rozłożenia rampy

Bezpieczne podróżowanie osobom z niesprawnością ruchową zapewnia wyznaczone miejsce ze specjalnym oparciem oraz pasami bezpieczeństwa.

Autobusy niskopodłogowe mają również możliwość obniżenia progu wejścia, aby zmniejszyć  różnicę pomiędzy krawężnikiem a progiem. Jest to ułatwienie dla osób mających trudności w poruszaniu się.

W pojazdach znajdują się również przyciski z napisami w alfabecie Braille’a, aby ułatwić podróż osobom niewidomym.

przycisk STOP oraz otwierania drzwi oznaczony dodatkowo w alfabecie Braille’a

Informacja głosowa o trasie i przystankach jest dostępna w nowoczesnych tramwajach oraz autobusach. Komunikaty podają nazwę aktualnego przystanku oraz po ruszeniu z przystanku nazwę następnego. Na zewnątrz jest możliwość zaprezentowania numeru linii oraz kierunku docelowego.

Wewnętrzny wyświetlacz w pojeździe pokazujący numer linii, kierunek jazdy oraz trasę przejazdu. Dodatkowo prezentowane są nazwy bieżących i następnych przystanków.

Często zdarza się, że linie obsługiwane są w całości taborem niskopodłogowym. Taka informacja znajduje się na rozkładzie jazdy, pod godzinami odjazdów. W innym przypadku, kursy niskopodłogowe mogą być wyróżnione ramką wokół godziny odjazdu, zaś kursy wysokopodłogowe mogą być wyróżnione kropką obok godziny odjazdu.

osoby sprawdzające rozkłady jazdy na przystanku

Każda stacja metra ma windę umożliwiającą transport pomiędzy powierzchnią a peronem. Windy są oznaczone wyraźnym piktogramem.

Osoby z niepełnosprawnościami, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi oraz osoby przewożące bagaż (w tym rower) mogą korzystać ze specjalnych szerokich bramek do metra.

W każdym wagonie metra jest dostępny system głosowego zapowiadania kolejnych stacji, a w nowszych wagonach komunikaty prezentowane są również na wyświetlaczach elektronicznych.

Na stacjach i peronach znajdują się specjalne oznakowanie poziome ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym.

Widząc osoby z niepełnosprawnością, starsze, z trudem poruszające się, a także rodziców z wózkami dziecięcymi sprawdźmy, czy nie potrzebują naszej pomocy.

piktogram miejsca oczekiwania osoby z niepełnosprawnościami: osoba na wózku oraz literka i umieszczone na niebieskim tle

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zarządza trzema węzłami przesiadkowymi, które pełnią dodatkowo funkcję dworców autobusowych.

W obrębie tych obiektów jest udzielana pomoc pasażerom z niepełnosprawnościami oraz osobom o  ograniczonej sprawności ruchowej, w celu ułatwienia skorzystania z usług przewoźników.
W związku z tym na terenie dworców wyznaczone zostały specjalne miejsca, gdzie podróżny powinien się stawić najpóźniej na 30 minut przed planowanym odjazdem.

Aby pomoc mogła zostać udzielona należy najpierw zgłosić podróż.

„Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością”

logotyp fundacji Integracja

Przedstawiamy zbiór kilkunastu ilustracji prezentujących sceny z codziennego życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W przygotowanej przez Fundację Integracja broszurce „Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością” znajdą Państwo podpowiedź, jak możecie prosto i łatwo nawiązać aktywny kontakt z takimi osobami. Nie tylko w środkach komunikacji miejskiej.

Pomoc na węzłach przesiadkowych: Węzeł Młociny, Metro Wilanowska, Dworzec Wschodni

MobileMS
Open Font License