Remont estakad Trasy Łazienkowskiej – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523, 525, N25

Zmiana obowiązuje od 28 stycznia 2022 (piątek)

Remont estakad Trasy Łazienkowskiej

Ostatnia aktualizacja 18 lutego 2022

W związku z wcześniejszą realizacją harmonogramu zamknięć i wprowadzania organizacji ruchu na czas remontu estakad na Trasie Łazienkowskiej od dnia 28.01.2022 r. od początku kursowania linii nocnych będą wprowadzone niżej opisane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w tym rejonie, tj.:

1) od godz. 00:00 w nocy 28/29.01.2022 r. zawiesza się funkcjonowanie przystanku ROZBRAT 01.

2) od początku kursowania linii dziennych w dniu 29.01.2022 r.:

a) uruchamia się dla linii 411, 502, 514, 520, 523 i 525 jako warunkowy przystanek TORWAR 01

b) zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

  • GUS 07
  • ROZBRAT 02
  • TORWAR 02

c) uruchamia się przystanek POMNIK LOTNIKA 55.

d) zawiesza się funkcjonowanie przystanku METRO POLITECHNIKA 01,

e) uruchamia się przystanek METRO POLITECHNIKA 51,

f) zmianie ulega trasa linii 143, która przebiegała będzie ulicami:
REMBERTÓW-KOLONIA – … – METRO POLITECHNIKA 02 – Trasa Łazienkowska (jezdnia główna) – Wawelska – zawrotka na wysokości Pomnika Lotnika – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03 (przystanek dla wysiadających)
powrót:
POMNIK LOTNIKA 55 (przystanek dla wsiadających) – Wawelska (jezdnia główna) – al. Armii Ludowej (jezdnia główna) – METRO POLITECHNIKA 51
– … – REMBERTÓW-KOLONIA.

3) od dnia 30.01.2022 r. od ok. godz. 5:00 zostanie zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku PL.NA ROZDROŻU 05. W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony zostanie przystanek zastępczy PL. NA ROZDROŻU 55.

***

W związku z planowanym od dnia 29.01.2022 r. wdrażaniem organizacji ruchu na czas prac dotyczących remontu estakad Trasy Łazienkowskiej w rejonie Agrykoli wprowadzane będą niżej opisane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej i organizacji ruchu, które będą obowiązywały do odwołania.

PKT 1

Od dnia 29.01.2022 r. zawiesza się funkcjonowanie przystanku ROZBRAT 01. W zamian za zawieszony przystanek nie będzie uruchomiony przystanek zastępczy.

Jednocześnie uruchamia się dla linii 411, 502, 514, 520, 523 i 525 jako warunkowy przystanek TORWAR 01.

PKT 2

Od dnia 30.01.2022 r. dodatkowo wprowadzone zostaną niżej podane zmiany w funkcjonowaniu komunikacji:

1) Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:

  • ROZBRAT 02
  • TORWAR 02
  • GUS 07

W zamian za wyżej wymienione zawieszone przystanki nie będą uruchomione przystanki zastępcze.

2) Uruchamia się funkcjonowanie przystanku POMNIK LOTNIKA 55. Przystanek zlokalizowany będzie ok. 80 m za przystankiem POMNIK LOTNIKA 03 w istniejącej zatoce parkingowej. Przystanek obowiązywał będzie jako dla wsiadających dla linii 143.

3) Zmianie ulegnie trasa linii 143, która przebiegała będzie ulicami:

REMBERTÓW-KOLONIA – … – METRO POLITECHNIKA 02 – Trasa Łazienkowska (jezdnia główna) – Wawelska – zawrotka na wysokości Pomnika Lotnika – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03 (przystanek dla wysiadających)
powrót:
POMNIK LOTNIKA 55 (przystanek dla wsiadających) – Wawelska (jezdnia główna) – Trasa Łazienkowska (jezdnia główna z obsługą przystanku GUS 05)
– Trasa Łazienkowska (przejazd jezdnią boczną z obsługą przystanku METRO POLITECHNIKA 01) – … – REMBERTÓW-KOLONIA.

Linia kursowała będzie wg zmienionego rozkładu jazdy.

PKT 3

Od dnia 30.01.2022 r. od ok. godz. 8:00 po wdrożeniu docelowej czasowej organizacji ruchu dodatkowo wprowadzone będą dalsze zmiany w funkcjonowaniu komunikacji opisane poniżej:

1) Zawiesza się funkcjonowanie przystanku METRO POLITECHNIKA 01. W zamian za zawieszony przystanek uruchamia się przystanek zastępczy METRO POLITECHNIKA 51, który zlokalizowany będzie na jezdni głównej Trasy Łazienkowskiej (jezdni dolnej) na tymczasowym wypłytowaniu bezpośrednio przed wjazdem pod wiadukt na rondzie Jazdy Polskiej. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 143, 182, 187, 188 i 523. Przystanek połączony będzie z istniejącymi ciągami pieszymi schodami prowadzącymi z peronu przystankowego na ciąg pieszy znajdujący się po zachodniej stronie ronda.

2) Zmianie ulega trasa linii 143, która przebiegała będzie ulicami:

REMBERTÓW-KOLONIA – … – METRO POLITECHNIKA 02 – Trasa Łazienkowska (jezdnia główna) – Wawelska – zawrotka na wysokości Pomnika Lotnika – Wawelska – POMNIK LOTNIKA 03 (przystanek dla wysiadających)
powrót:
POMNIK LOTNIKA 55 (przystanek dla wsiadających) – Wawelska (jezdnia główna) – Trasa Łazienkowska (jezdnia główna) – METRO POLITECHNIKA 51
– … – REMBERTÓW-KOLONIA.

3) Linie autobusowe będą kursowały wg rozkładów jazdy uwzględniających zawieszenie funkcjonowania ww. przystanków na ich trasach.

PKT 4

Od dnia 31.01.2022 r. od ok. godz. 5:00 zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanku PL.NA ROZDROŻU 05.

W zamian za zawieszony przystanek uruchomiony zostanie przystanek zastępczy PL. NA ROZDROŻU 55, który zlokalizowany będzie ok. 20 m przed obecnie obowiązującym przystankiem w lokalizacji stałej, na tymczasowym wypłytowaniu ułożonym na wyłączonych z eksploatacji w czasie prac, zewnętrznych pasach ruchu.  Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla linii 138, 143, 151, 182, 187, 188, 411, 502, 514, 520, 523 i 525 oraz warunkowy dla linii N25.

Przepraszamy za utrudnienia.


Inne zmiany dla linii:

MobileMS
Open Font License