Awaryjne zamknięcie skrzyżowania ul. Tamka z ul. Kopernika – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
106, N14, N16, N64

Zmiana obowiązuje od 27 stycznia 2023 (piątek) 16:00 do 30 stycznia 2023 (poniedziałek) 06:00

Awaryjne zamknięcie skrzyżowania ul. Tamka z ul. Kopernika

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2023

W związku z koniecznością naprawy awarii systemu wodociągowego w ul. Tamka (na wlocie z ul. Kopernika na jezdni prowadzącej w kierunku ul. Kruczkowskiego) od dnia 27.01.2023 r. od godz. 16:00 do dnia 30.01.2023 r. do ok. godz. 6:00 na trasy objazdowe zostają skierowane autobusy nw. linii. 

106
w dniu 27 i 30.01.2023 r. w godzinach podanych powyżej
w kierunku krańca Mariensztat: 
OSTROROGA – … – Nowy Świat – Książęca – Kruczkowskiego – Tamka – … – MARIENSZTAT, 
w kierunku krańca Ostroroga: 
MARIENSZTAT – … – Tamka – … – Kruczkowskiego – Książęca – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – … –OSTROROGA 
w dn. 28 -29.01.2023 r.
w kierunku krańca Mariensztat: 
OSTROROGA– … –Nowy Świat  – Świętokrzyska – NOWY ŚWIAT 02
w kierunku krańca Ostroroga: 
NOWY ŚWIAT 02 – Świętokrzyska – Mazowiecka – pl. Małachowskiego – Królewska – … –OSTROROGA 

Uwaga! W dniu 29.01.2023 r. w ramowych godz. 11:30-13:30 trasa linii 106 ulegnie zmianie:

106
w kierunku krańca Nowy Świat:
od skrzyżowania Królewska/ pl. Małachowskiego: pl. Małachowskiego – Kredytowa – Jasna – Świętokrzyska – Mazowiecka – pl. Małachowskiego – Królewska – ZACHĘTA 02
w kierunku krańca Ostroroga:
ZACHĘTA 02 – Królewska i dalej swoją trasą

N14, N64
w kierunku krańców Olesin, Marcelin: 
DW.CENTRALNY – … – Świętokrzyska – Marszałkowska – Trasa W-Z – Targowa – … – OLESIN/ MARCELIN, 
w kierunku krańca Dw. Centralny: 
OLESIN/MARCELIN – … – Targowa – al. Solidarności (jezdnia ogólna) – wjazd na trambuspas za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską – al. Solidarności (trambuspas) – zjazd z trambuspasa przed Muzeum Niepodległości – al. Solidarności (jezdnia ogólna) – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska-   
– … – DW.CENTRALNY 

N16
tylko w kierunku Dw. Centralny: 
PKP ZACISZE-WILNO – … – Targowa – al. Solidarności (jezdnia ogólna) – wjazd na trambuspas za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską – al. Solidarności (trambuspas) – zjazd z trambuspasa przed Muzeum Niepodległości – al. Solidarności (jezdnia ogólna) – pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska – … – DW.CENTRALNY 

Uwaga! W nocy 29/30.01.2023 r. od początku kursowania do ok. godz. 3:00 trasa linii nocnych ulegnie zmianie:

N14, N16 i N64
w kierunku krańców Olesin, PKP Zacisze-Wilno, Marcelin:
od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska – pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Nowy Przejazd – al. Solidarności i dalej swoimi trasami,
w kierunku krańca Dw. Centralny:
od skrzyżowania al. Solidarności / pl. Bankowy/ Andersa: al. Solidarności (jezdnia ogólna) – al. Jana Pawła II – DW.CENTRALNY

Zawiesza się funkcjonowanie przystanków:  

  • NOWY ŚWIAT 03 i 04, 
  • TOPIEL 02. 

Ponadto w dniach 28 i 29.01.2023 r. zawiesza się funkcjonowanie przystanków: 

  • ZAJĘCZA 02, 
  • MARIENSZTAT 01. 

Kursowanie linii 106 w dniu 27.01.2023 r. (od początku obowiązywania powyższych postanowień do końca kursowania oraz w dniu 30.01.2023 r. (od początku kursowania do końca obowiązywania powyższych postanowień ) będzie odbywało się wg dyspozycji służb nadzoru ruchu zgodnie z trasą objazdową podaną powyżej. 

Kursowanie linii 106 w dniach 28 i 29.01.2023 r. oraz linii N14, N16 i N64 w noce 27/28.01, 28/29.01 i 29/30.01.2023 r.  będzie odbywać się na podstawie specjalnych rozkładów jazdy

Przepraszamy za utrudnienia.


Inne zmiany dla linii:

MobileMS
Open Font License