Otwarcie jezdni bocznej trasy S17 w węźle „Lubelska” – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
720, 722, 730

Zmiana obowiązuje od 28 maja 2021 (piątek) 09:00

Otwarcie jezdni bocznej trasy S17 w węźle „Lubelska”

Ostatnia aktualizacja 25 maja 2021

W związku z zakończeniem kolejnego etapu budowy węzła „Lubelska” w miejscowości Majdan (w ramach realizacji drogi ekspresowej S17), od dnia 28.05.2021 r. od ok. godz. 9.00, ruch autobusów zostaje w rejonie budowanego węzła skierowany na jezdnię boczną (na całej jej długości) zlokalizowaną po wschodniej stronie jezdni głównych trasy S17.

Linie autobusowe 720, 722 oraz 730 kursować będą następującym ciągiem ulic:

[…] – jezdnia boczna trasy S17 – Majdan: jezdnia boczna trasy S17 – Piękna – Klubowa – jezdnia boczna trasy S17Góraszka: jezdnia boczna trasy S17 – Wiązowna: Lubelska i dalej swoimi trasami podstawowymi.

W kursach wariantowych do Zagórza trasa linii autobusowej 730 przebiegać będzie następującym ciągiem ulic:

[…] – jezdnia boczna trasy S17 – przejazd „przewiązką” na „starą” DK17 za ZP DŁUGA – Równa – Zagórska – ZAGÓRZE – Zagórska – Równa – „stara” DK17 – „przewiązka” do jezdni bocznej trasy S17 – jezdnia boczna trasy S17 i dalej trasą podstawową w kierunku krańca BRZEZINY.

Wobec powyższego wznawia się funkcjonowanie przystanków (obowiązujących jako warunkowe dla linii autobusowych 720, 722 i 730):

  • WIDOCZNA 01: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po północnej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Widoczną w kierunku północnym)
  • WIDOCZNA 02: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po północnej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Widoczną w kierunku południowym)
  • GÓRASZKA 01: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po południowej stronie węzła na wysokości ul. Zielonej w kierunku północnym)
  • GÓRASZKA 02: zlokalizowany w zatoce przystankowej przy jezdni bocznej trasy S17 (po południowej stronie węzła za skrzyżowaniem z ul. Kwitnącej Wiśni w kierunku południowym)

W związku z dezaktualizacją nazwy zespołu przystankowego MAJDAN-STACJA PALIW zmienia się jego nazwę na WIDOCZNA.

Ponadto w miejscowości Majdan uruchamia się nowy zespół przystankowy KLUBOWA, w którym funkcjonować będą następujące przystanki (obowiązujące jako warunkowe dla linii autobusowych 720, 722 i 730):

  • KLUBOWA 01: zlokalizowany w nowej zatoce przystankowej przy ulicy Pięknej za skrzyżowaniem z ul. Klubową (w kierunku północnym)
  • KLUBOWA 02: zlokalizowany w nowej zatoce przystankowej przy ulicy Klubowej za skrzyżowaniem z ul. Piękną (w kierunku południowym)

Likwidacji ulegają przystanki zastępcze MAJDAN-STACJA PALIW (WIDOCZNA) 51 i 52 oraz GÓRASZKA 51 i 52 zlokalizowane przy zachodniej jezdni głównej drogi ekspresowej S17.

Ponadto likwidacji ulega przystanek tymczasowy MAJDAN 52 zlokalizowany przy „starej” DK17 za skrzyżowaniem z ul. Równą (w kierunku południowym), natomiast przystanek zastępczy MAJDAN 51 funkcjonować będzie wyłącznie dla kursów linii autobusowej 730 wracających z Zagórza.

Od dnia 28.05.2021 r. linie autobusowe 720, 722 i 730 kursować będą na podstawie nowych rozkładów jazdy.


Inne zmiany dla linii: