Organizacja komunikacji podczas imprezy pn. Grand Prix na żużlu w dn. 14.05 br. – Warszawski Transport Publiczny

autobusy
111, 117, 125, 135, 146, 147, 158, 166, 202, 504, 507, 509, 517, 521, N22, N24, N72, Z-9
tramwaje
22, 24, 25, 3, 7, 9, M

Zmiana obowiązuje 14 maja 2022 (sobota) od 16:00 do 23:59

Organizacja komunikacji podczas imprezy pn. Grand Prix na żużlu w dn. 14.05 br.

Ostatnia aktualizacja 11 maja 2022

W związku z organizacją zawodów Grand Prix na żużlu na stadionie PGE Narodowy w dniu 14.05.2022 r. (początek zawodów o godz. 19:00) zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej (lub ewentualnie wyłączenia ruchu drogowego na ciągu mostu Poniatowskiego):

 1. w związku z wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez północną jezdnię al. Waszyngtona na wysokości przystanku RONDO WASZYNGTONA 01 (w kierunku mostu Poniatowskiego) ww. przystanek ulega zawieszeniu, natomiast w jego zastępstwie uruchomiony zostaje tymczasowy przystanek zastępczy RONDO WASZYNGTONA 51 zlokalizowany ok. 30 metrów przed podstawową lokalizacją. Przystanek RONDO WASZYNGTONA 51 funkcjonuje na analogicznych zasadach jak zawieszony przystanek RONDO WASZYNGTONA 01,
 2. zmieniony zostaje charakter przystanków WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE 01 i 02 z warunkowych na stałe dla linii 146 i 147.

AUTOBUSY

Od godz. 16:00 do czasu zakończenia akcji rozwozowej w przypadku braku możliwości przejazdu ul.: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą autobusy 125, 135, 146, 147 i 202 należy skierować na trasy objazdowe:

102, 202
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA / GOCŁAWEK WSCH. – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 08

125
w obu kierunkach:
MIĘDZYLESIE – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – DW.WSCHODNI (KIJOWSKA) 10

135
w obu kierunkach:
PKP OLSZYNKA GROCHOWSKA – … – Zamoyskiego – Targowa – al. Solidarności – … – PL.HALLERA

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) – … – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) – … – DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku krańców Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku
al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka
– rondo Waszyngtona – … – FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

W przypadku braku możliwości realizacji zawrotki z ul. Targowej w ul. Zamoyskiego w kierunku al. Zielenieckiej:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wysokości ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona –…– FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

ZAMKNIĘCIE DLA RUCHU OBSZARU SASKIEJ KĘPY

W godzinach od 16:00 do ok. godz. 19:00 planowane jest wprowadzenie specjalnej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu strefy Saskiej Kępy dla indywidualnego ruchu kołowego. Obszar na którym wprowadzona zostanie specjalna organizacja ruchu ograniczony będzie ul.:  al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych i Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych – Wał Miedzeszyński – Afrykańska i Bora – Komorowskiego.

Autobusy linii których trasy przebiegają w ww. opisanych rejonach kursują trasami podstawowymi.

ETAP 1 – dowóz na zawody

METRO

 1. Kursowanie linii metra M1 będzie odbywało się zgodnie z obwiązującym rozkładem jazdy.
 2. Na linii metra M2 od ok. godz. 17:00 do ok. godz. 19:00 pociągi będą kusować z częstotliwością ok. 4 min.

ETAP 2 – ewentualne wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego po zakończeniu zawodów oraz komunikacja zastępcza za tramwaje

Na ok. 15 min. przed zakończeniem zawodów, planowanym na godz. 22:00 (godzina i decyzja o wprowadzeniu etapu 2 może ulec zmianie i zależy od Policji) może nastąpić zamknięcie dla ruchu niżej wymienionych ciągów:

 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu kołowego w obu kierunkach na odcinku od ronda de Gaulle’a do ronda Waszyngtona,
 • ciągu Aleje Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego: całkowite wyłączenie ruchu tramwajowego w obu kierunkach na odcinku od pl. Starynkiewicza do ronda Waszyngtona.     

Ponadto o ww. godz. zamknięta zostanie dla ruchu indywidualnego al. Zieleniecka. Dopuszczony będzie przejazd  autobusów  i tramwajów ww. ciągiem komunikacyjnym.   

W przypadku zamknięcia ciągu Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii 7, 9, 22, 24, 25 i M oraz autobusy linii 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

TRAMWAJE

7
P+R AL. KRAKOWSKA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa­ – Kijowska – … – KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA

9
po stronie Śródmieścia:
P+R AL.KRAKOWSKA – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

22
PIASKI – … – Okopowa – Trasa W-Z – Targowa – Zamoyskiego – … – WIATRACZNA

24
po stronie Śródmieścia:
NOWE BEMOWO – … – Al. Jerozolimskie – PL.STARYNKIEWICZA
po stronie Pragi:
GOCŁAWEK – … – al. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO

25
BANACHA – … – Grójecka – Towarowa – Trasa W-Z – Targowa – … – ANNOPOL

M
PL.NARUTOWICZA  – … –Filtrowa – Krzywickiego –Nowowiejska – Marszałkowska – al. Solidarności – Towarowa – Grójecka – PL.NARUTOWICZA

AUTOBUSY

111
w obu kierunkach:
GOCŁAW – … – Międzynarodowa – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – rondo de Gaulle’a – … – ESPERANTO

117
w kierunku krańca Dw. Centralny:
GOCŁAW – … – Paryska – Zwycięzców – Saska – al. Stanów Zjednoczonych – Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie–DW.CENTRALNY,
w kierunku krańca Gocław:
DW.CENTRLANY – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Paryska – …–GOCŁAW

146, 147
w kierunku krańca Dw. Wschodni (Lubelska):
FALENICA / STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA) -… – rondo Waszyngtona – al. Zieleniecka – Zamoyskiego (w prawo) -…- DW. WSCHODNI (LUBELSKA),
w kierunku krańców Falenica, Stara Miłosna (Ułańska):
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – zawrotka w kierunku al. Zielenieckiej – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona -…- FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

W przypadku braku możliwości realizacji zawrotki z ul. Targowej w ul. Zamoyskiego w kierunku al. Zielenieckiej:
DW. WSCHODNI (LUBELSKA) – … – Zamoyskiego – Targowa – Kijowska – zawrotka na wysokości ul. Brzeskiej – Kijowska – Targowa – al. Zieleniecka – rondo Waszyngtona – … – FALENICA/ STARA MIŁOSNA (UŁAŃSKA)

158, 521, N24
w obu kierunkach:
WITOLIN / FALENICA / REMBERTÓW-AKADEMIA– … – al. Waszyngtona – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie –
Nowy Świat
– Al. Jerozolimskie – … –  CH REDUTA /SZCZĘŚLIWICE / DW.CENTRALNY

166
w obu kierunkach:
PL. HALLERA – … – rondo Waszyngtona – Francuska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński – most Łazienkowski – Solec – Wioślarska – Ludna – … – OS. KABATY

507, N22, N72
w obu kierunkach:
GOCŁAW / ALEKSANDRÓW / STARE MIASTO– … – Saska – Zwycięzców – Wał Miedzeszyński –Trasa Łazienkowska – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Aleje Jerozolimskie – DW. CENTRALNY

ZMIANY PRZYSTANKOWE

Na trasach objazdowych obowiązywać będą dla wszystkich linii przystanki wg zasad:

 • jako stałe pierwsze po zjeździe z trasy podstawowej,
 • jako warunkowe wszystkie kolejne napotkane,

oprócz przystanków zlokalizowanych bezpośrednio przed skrętem w lewo, z których skręt jest niemożliwy do wykonania, z uwzględnieniem poniższych uwag dotyczących funkcjonowania przystanków:

Od czasu ewentualnego wyłączenia ruchu na moście Poniatowskiego do zakończenia akcji rozwozowej:

 1. uruchomione zostaną przystanki:
  1. ADAMPOLSKA 51 – zlokalizowany na ul. Saskiej ok. 50 m za skrzyżowaniem z al. Waszyngtona w kierunku ul. Zwycięzców. Przystanek obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe, znajdujących się na trasach podstawowych oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 123, 158, 509, 521, N24 i Z-9,
  2. ADAMPOLSKA 02 obowiązywał będzie jako stały, oprócz linii znajdujących się na trasach podstawowych, dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe oraz linii zastępczej za tramwaje tj. 158, 521, N24 i Z-9,
 2. uruchomiony zostanie przystanek MUZEUM NARODOWE 53 (zlokalizowany przy ul. Nowy Świat po skręcie z Al. Jerozolimskich w kierunku pl. Trzech Krzyży), który obowiązywał będzie jako stały dla wszystkich linii skierowanych na trasy objazdowe.
 3. uruchamia się przystanki, które obowiązywać będą jako stałe dla linii przyspieszonych:
  1. KRUCZA 01 i 02 – dla linii 507 i 521,
  2. ADAMPOLSKA 01 – dla linii 521,
  3. PL. STARYNKIEWICZA 01 i 02 – dla linii 504, 517 i 521.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA ZA TRAMWAJE W ALEJACH JEROZOLIMSKICH i NA MOŚCIE PONIATOWSKIEGO

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego uruchomiona zostaje linia autobusowa Z-9 kursująca na trasie:

PL. ZAWISZY 03 – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – WIATRACZNA 03.

W autobusach linii Z-9 obowiązywała będzie taryfa ZTM.

ETAP 3 – uruchomienie komunikacji rozwozowej po zakończeniu meczu

AUTOBUSY

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 509:
w kierunku krańca Winnica:
RONDO WASZYNGTONA 04 – al. Zieleniecka– … – WINNICA,
w kierunku krańca Gocław:
RONDO WASZYNGTONA 03 –rondo Waszyngtona – al. Waszyngtona – … – GOCŁAW.

TRAMWAJE

Uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 3:
w kierunku krańca Annopol:
AL.ZIELNIECKA 05 –Targowa– … – ANNOPOL

Przepraszamy za utrudnienia.


Inne zmiany dla linii:

MobileMS
Open Font License