Uroczystości przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 17 września – Warszawski Transport Publiczny