W sobotę w POP-ach brak możliwości uzyskania Abonamentu Mieszkańca – Warszawski Transport Publiczny