Prace na skrzyżowaniu ulicy Podskarbińskiej i W. Chrzanowskiego – Warszawski Transport Publiczny