Podstawy prawne – Warszawski Transport Publiczny

Podstawy prawne

Dane rozkładowe

Dokumenty przewozowe

Rozkłady jazdy

Zarządzenie nr 871/2020 w sprawie określenia dni powszednich (roboczych) w latach 2021 – 2023, w których obowiązuje rozkład jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalony dla dni świątecznych oraz ustalania specjalnej organizacji komunikacji miejskiej w okresach o zmniejszonych potrzebach przewozowych

Strategie

Statut

Statut ZTMpdf (2 MB)
Statut ZTM – treśćdocx (24 KB)

Uprawnienia do ulg

Uchwała LXVII/1849/2018 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów

Uchwała XXXIII/828/2016 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – tekst ujednolicony

Uchwała VI/103/2015 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dzieci tych osób – tekst ujednolicony

Uchwała LXIII/1968/2009 w sprawie uprawnienia uczniów z Zespołu Szkół nr 48 przy ul. Irzykowskiego 1A w Warszawie do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie na podstawie imiennej Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej

Wzory zaświadczeń

Regulamin przewozu

Zarządzenie 790/2016 w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę – tekst ujednolicony

Przepisy taryfowe

Uchwała XLVII/1139/2017 w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – tekst ujednolicony

Zarządzenie 57/2016 w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka – tekst ujednolicony

Granice stref biletowych

Uchwała XCIV/2431/2014 w sprawie granic strefy biletowej 1 (ze zmianami) – tekst ujednolicony (wersja tekstowa i skan)

Parkingi Parkuj i Jedź

Uchwała nr LIX/1564/2017 – regulamin parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie

Komunikacja bez barier

Przepisy porządkowe

Uchwała LXXIX/2559/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym

Flagi na pojazdach komunikacji miejskiej

Zarządzenie nr 748/2016 (z późniejszymi zmianami) w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej

MobileMS
Open Font License