Zawieszenie biletu długookresowego imiennego – Warszawski Transport Publiczny

Zawieszenie biletu długookresowego imiennego

Drugi stopień alarmowy CRP

Na terytorium całego kraju został wprowadzony 2. stopień alarmowy BRAVO i 2. stopień BRAVO-CRP. Obowiązuje do 31 maja 2024 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

W związku z powyższym dostęp do niektórych usług na stronie internetowej www.wtp.waw.pl  został ograniczony do adresów IP z terenu Polski.

Zawieszenie i odwieszenie biletu przy użyciu IP spoza Polski, w związku ze stopniem alarmowym, nie jest możliwe. 

Zarząd Transportu Miejskiego wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy kupili bilet długookresowy imienny i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą jeździć Warszawskim Transportem Publicznym, mogą go zawiesić.

Zawiesić można bilety imienne:

  • 30 i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej – dostępne w ofercie aplikacji mobiWawa;
  • 30 i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Wydane pieniądze nie „przepadają” – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin, ale pod pewnymi warunkami.

 Ważne! Bilety na okaziciela nie mogą być zawieszone.

Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych:

  • ważność biletu zawiesić można maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym,
  • bilet może zostać zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych,
  • nie dokonuje się zawieszenia biletu, gdy jego okres ważności jest krótszy niż 5 dni,
  • termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie,
  • nie wlicza się do zawieszenia okresu ważności biletu, zakupionego po zgłoszeniu zawieszenia,
  • nie dokonuje się kolejnego zawieszenia, jeżeli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony,

zawieszone dni należy odebrać w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia, a w przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak zawiesić bilet zakodowany na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (SWKM) lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM?

Wystarczy wejść na stronę zawieswkm.wtp.waw.pl w swojej przeglądarce internetowej, podać 11-cyfrowy numer karty, na której zakodowany jest bilet i wysłać zgłoszenie. Po wysłaniu zgłoszenia,  można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.

formularz zawieszenia biletu na Karcie Miejskiej: należy podać numer karty, potwierdzić, że nie jest się robotem oraz kliknąć przycisk Zawieś
2. Jak odwiesić bilet zakodowany na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (SWKM) lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM?

Bilet można odwiesić na dwa sposoby:

formularz odwieszenia biletu na Spersonalizowanej Karcie Miejskiej: należy podać numer karty, potwierdzić, że nie jest się robotem oraz kliknąć przycisk Odwieś
  • zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies
  • osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na SWKM lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w terminie  6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia. W przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu.

3. Jak zawiesić bilet zakodowany w aplikacji mobiWAWA?

Bilet należy zawiesić  bezpośrednio z aplikacji mobiWAWA. Wystarczy wejść w szczegóły aktywnego biletu i użyć opcji „Zawieś bilet”.

4. Jak odwiesić bilet zakodowany w aplikacji mobiWAWA?

Bilet należy  odwiesić bezpośrednio w aplikacji. Wystarczy wejść w szczegóły aktywnego biletu i użyć opcji „Odwieś bilet”. Zawieszony okres ważności biletu zostanie automatycznie dodany. 


Podstawa prawna

Zarządzenie nr 1126/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2023r. r. w sprawie Regulaminu zawieszenia biletu.

MobileMS
Open Font License