Elektroniczna legitymacja – Warszawski Transport Publiczny

Elektroniczna legitymacja

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Kodowanie biletów na ELS jest dostępne dla studentów warszawskich uczelni wyższych:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Warszawski Uniwersytet Medyczny
 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 4. Politechnika Warszawska
 5. Szkoła Główna Handlowa
 6. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 7. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 8. Akademia L. Koźmińskiego (dawniej WSPiZ)
 9. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
 10. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
 11. Akademia Sztuk Pięknych
 12. Uczelnia Łazarskiego (dawniej WSHiP)
 13. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych
 14. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
 15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 16. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 17. Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 18. Społeczna Akademia Nauk (dawniej SWSPiZ)
 19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 20. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 21. Akademia Sztuki Wojennej
 22. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
 23. Collegium Civitas
 24. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 25. SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny
 26. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 28. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
 29. Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie
 30. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 31. Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 32. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 33. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 34. Wyższa Szkoła Artystyczna
 35. Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
 36. Warszawska Szkoła Biznesu
 37. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 38. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie
 39. Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna
 40. Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 41. VIAMODA Szkoła Wyższa
 42. Collegium Verum

Bilet na ELS można zakodować w dowolnym punkcie sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich.

Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELS obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponadto:

 • W przypadku uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie zakodowanego na niej biletu należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów”.
 • W sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS.
 • W przypadku zagubienia lub kradzieży ELS, na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się nową kartę z niewykorzystaną częścią biletu i okresem ważności zgodnym z okresem zakodowanym na utraconej legitymacji. Należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu wyrobienia spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz z zaświadczeniem z uczelni, gdzie wskazany będzie 11-cyfrowy numer utraconej legitymacji.
wzór legitymacji doktoranckiej

Legitymacja doktorancka

Kodowanie biletów na ELD jest dostępne dla doktorantów warszawskich uczelni wyższych:

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
3. Akademia Obrony Narodowej
4. Wojskowa Akademia Techniczna
5. Politechnika Warszawska
6. Szkoła Główna Handlowa
7. Instytut Badań Systemowych PAN
8. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN 
9. Uniwersytet Warszawski
10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
11. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
12. Akademia Sztuk Pięknych
13. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Legitymacja szkolna

Kodowanie biletów na Legitymacji Szkolnej jest dostępne dla uczniów:

 • LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Warszawie
 • Technikum Mechatroniczne Nr 1 w Warszawie

Legitymacja słuchacza

Kodowanie biletów na Legitymacji Słuchacza jest dostępne dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

Karta absolwenta UW

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają możliwość kodowania biletów na Karcie Absolwenta UW.

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 3. SGH
 4. Collegium Civitas

Legitymacja pracownicza

Dopuszczone jest również kodowanie biletów na legitymacjach pracowniczych Uczelni:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Warszawska
 3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 4. SGH
 5. Collegium Civitas