Elektroniczna legitymacja – Warszawski Transport Publiczny

Elektroniczna legitymacja

wzór awersu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
wzór rewersu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS)

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośnikiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju biletu 30- lub 90-dniowego imiennego.

Kodowanie biletów na ELS jest dostępne dla studentów warszawskich uczelni wyższych (lista).
 • Uniwersytet Warszawski
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 • Akademia L. Koźmińskiego (dawniej WSPiZ)
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego
 • Akademia Sztuk Pięknych
 • Uczelnia Łazarskiego (dawniej WSHiP)
 • Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Społeczna Akademia Nauk (dawniej SWSPiZ)
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
 • Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 
 • Collegium Civitas
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 • Wyższa Szkoła Artystyczna
 • Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
 • Warszawska Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marsz. Józefa Piłsudskiego
 • Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna
 • Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa
 • Collegium Verum
 • Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

Bilety na ELS można zakodować w biletomatach, kioskach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM oraz innych punktach sprzedaży.

Przy korzystaniu z biletów zakodowanych na ELS obowiązują analogiczne zasady jak w przypadku biletów kodowanych na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Ponadto:

 • W przypadku uszkodzenia ELS w sposób, który uniemożliwi odczytanie zakodowanego na niej biletu należy udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów”.
 • W sytuacji, gdy student otrzyma nową ELS może udać się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu przekodowania biletu z Warszawskiej Karty Miejskiej na ELS.
 • W przypadku zagubienia lub kradzieży ELS, na wniosek zainteresowanej osoby wydaje się nową kartę z niewykorzystaną częścią biletu i okresem ważności zgodnym z okresem zakodowanym na utraconej legitymacji. Należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów w celu wyrobienia spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz z zaświadczeniem z uczelni, gdzie wskazany będzie 11-cyfrowy numer utraconej legitymacji.
wzór legitymacji doktoranckiej

Legitymacja doktorancka

Kodowanie biletów na ELD jest dostępne dla doktorantów warszawskich uczelni wyższych:

1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
3. Akademia Obrony Narodowej
4. Wojskowa Akademia Techniczna
5. Politechnika Warszawska
6. Szkoła Główna Handlowa
7. Instytut Badań Systemowych PAN
8. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN 
9. Uniwersytet Warszawski
10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
11. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
12. Akademia Sztuk Pięknych
13. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

wzór awersu legitymacji szkolnej
wzór rewersu legitymacji szkolnej

Legitymacja szkolna

Kodowanie biletów na Legitymacji Szkolnej jest dostępne dla uczniów:

 • LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Warszawie
 • Technikum Mechatroniczne Nr 1 w Warszawie
wzór Legitymacji Słuchacza

Legitymacja słuchacza

Kodowanie biletów na Legitymacji Słuchacza jest dostępne dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania.

wzór awersu Karty Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego
wzór rewersu Karty Absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego

Karta absolwenta

Absolwenci wybranych warszawskich uczelni mają możliwość kodowania biletów na Karcie Absolwenta.

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 3. SGH
 4. Collegium Civitas

Legitymacja pracownicza

Dopuszczone jest również kodowanie biletów na legitymacjach pracowniczych Uczelni:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Politechnika Warszawska
 3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 4. SGH
 5. Collegium Civitas
 6. SGGW
 7. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
MobileMS
Open Font License