Biletomaty – Warszawski Transport Publiczny

Biletomaty

UWAGA! W związku z prowadzonymi pracami technicznymi związanymi ze zmianą operatora, w wybranych biletomatach zlokalizowanych na stacjach centralnego odcinka drugiej linii metra, mogą występować przerwy w sprzedaży biletów.
Zapraszamy do korzystania z pozostałych automatów biletowych.
Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zarząd Transportu Miejskiego nadal sukcesywnie rozwija sieć stacjonarnych automatów biletowych, natomiast standardem stało się już, że we wszystkich pojazdach (autobusy, tramwaje, pociągi SKM) zamontowane są biletomaty pojazdowe.

Przypominamy:
Brak możliwości kupna biletu w mobilnych automatach nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. Sprzedaż biletów w pojazdach jest jedynie uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaży.

Osoby korzystające z warszawskiej komunikacji miejskiej mają do dyspozycji automaty biletowe: stacjonarne i pojazdowe.

Stacjonarne automaty biletowe

Lokalizacje

Obecnie w Warszawie i sąsiadujących z nią miejscowościach ustawionych jest ponad 800 automatów biletowych. Większość znajduje się w Warszawie, przede wszystkim przy stacjach metra, przystankach kolejowych oraz węzłach przesiadkowych.

Jak wyglądają?

 • biletomaty obsługiwane przez firmę Mennica Polska
 • biletomaty obsługiwane przez firmę ASEC
 • biletomaty obsługiwane przez firmę MERA

Prezentujemy krótki film instruktażowy dotyczący obsługi stacjonarnego automatu biletowego. Film, przygotowany przez firmę ASEC S.A. (jednego z operatorów tych urządzeń), w jasny i prosty sposób prezentuje – krok po kroku – budowę biletomatu, a także sposób zakupu biletu kartonikowego oraz kodowanego na Warszawskiej Karcie Miejskiej.

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska
 • ukraińska

Sposób płatności

 • gotówka
 • karta płatnicza

Uwaga!
Stacjonarne automaty biletowe wydają resztę – nie trzeba mieć odliczonej kwoty!

Płatności należy dokonywać nominałami zbliżonymi do kwoty należnej za wybrane bilety. Automat sugeruje jakimi banknotami i monetami można płacić za transakcję.

Rodzaje sprzedawanych biletów

 • wszystkie bilety kartonikowe (czasowe, jednorazowe przesiadkowe, krótkookresowe)
 • bilety długookresowe imienne kodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej, karcie PKO BP, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej
 • bilet seniora
 • dodatkowa możliwość przedłużenia ważności e-hologramu Karty Warszawiaka

Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z operatorem biletomatów:

 • Mennica Polska S.A. 
  Centrum Obsługi Klienta – stacja metra Świętokrzyska lokal 1000E
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9.00-17.00
  telefon: +48 22 656 41 00 (w godz. 8.00-18.00)
  e-mail: cok@strefa.waw.pl
 • ASEC S.A.
  Biuro Obsługi Klienta
  Al. Jerozolimskie 184B (2 piętro)
  02-486 Warszawa
  BOK: (+48) 801 789 405
  pomoc techniczna: (+48) 22 123 82 02
  e-mail: bok@vectorsoftware.pl
 • Mera-Serwis SGL SP. z o.o. SK-A
  ul. M. Langiewicza 16
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  telefon: +48 22 437 92 85
  e-mail: reklamacje@mera-serwis.pl

Pojazdowe automaty biletowe

Lokalizacje

Biletomaty zlokalizowane we wszystkich pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej, tramwajach i autobusach Warszawskiego Transportu Publicznego, za wyjątkiem autobusów na liniach „L”. Pojazdy, w których umieszczone zostały biletomaty, są oznaczone specjalnym piktogramem informującym o automacie biletowym oraz o sposobie płatności (tylko karta). Piktogram umieszczony jest zawsze przy drugich drzwiach, a w pociągu SKM przy drzwiach zlokalizowanych najbliżej automatu biletowego.

Piktogram informujący o biletomacie pojazdowym:

Jak wyglądają?

Sposób płatności

 • tylko karta płatnicza (także płatności typu PayPass)

Wersje językowe instrukcji obsługi:

 • polska
 • angielska
 • niemiecka
 • rosyjska
 • ukraińska

Rodzaje sprzedawanych biletów

 • bilety 20-minutowe
 • bilety jednorazowe przesiadkowe (75- i 90-minutowe)
 • bilety długookresowe imienne kodowane na Warszawskiej Karcie Miejskiej, Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej
 • bilet seniora
 • dodatkowa możliwość przedłużenia ważności e-hologramu Karty Warszawiaka

Uwaga! 

Bilety 20-minutowe oraz jednorazowe przesiadkowe 75- i 90- minutowe sprzedawane w tych automatach biletowych są już skasowane i ważne od chwili zakupu. Na biletach tych znajduje się nadrukowany QR kod, który umożliwia skorzystanie z podróży pociągami metra (na wszystkich stacjach znajduje się przynajmniej 1 bramka wyposażona w czytnik QR kodu). Wejście na peron metra umożliwiają również windy zlokalizowane na stacjach metra lub oznakowane wejścia awaryjne.

Reklamacje

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Pasażerów ZTM lub przez nasz formularz kontaktowy bądź pod numerem infolinii miejskiej 19115 (24h)

Kontakt do operatorów biletomatów:

Faktury za bilety

Fakturę za bilet zakupiony w automacie pojazdowym w autobusach MZA można otrzymać pisząc na adres e-mail: faktury@mera.org.pl.

Podając:

 • datę zakupu biletu/ów oraz jeśli został/y skasowany/e to datę, godzinę i linię na której został/y skasowane (informacje widoczne po skasowaniu biletu)
 • pełny numer seryjny biletu/ów (lub jego  skan/y)
 • nominał biletu/ów
 • dane identyfikacyjne nabywcy (nazwa, adres, NIP)
 • skan potwierdzenia zakodowania biletu lub  wygenerowane potwierdzenie z banku
 • w przypadku biletu papierowego wygenerowane potwierdzenie z banku

W przypadku autobusów MOBILIS należy:

 • wysłać skan Potwierdzenia Zakodowania Biletu na adres mail: info@mobilis.pl wraz z danymi do wystawienia faktury i dopisaną klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu czynności związanych z wystawieniem faktury VAT” w treści maila
  lub
 • dostarczyć oryginał Potwierdzenia Zakodowania Biletu do siedziby spółki mieszczącej się przy ul. Posag 7 Panien 8, na terenie zajezdni autobusowej Ursus osobiście w dni powszednie, w godz. 9.00-15.30, do działu księgowości.

Kupując bilety w autobusach Arriva fakturę można otrzymać na dwa sposoby:

 • przesyłając skan potwierdzenia transakcji na adres mail: sekretariat.centrum@arrivabus.pl,
 • przedstawiając potwierdzenie transakcji osobiście w siedzibie Oddziału Warszawskiego Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. mieszącego się przy ulicy Płochocińskiej 33 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Gotową fakturę przewoźnik przekazuje klientowi:

 • przesyłając skan dokumentu drogą elektroniczną na wskazany przez pasażera adres mail,
 • osobiście w siedzibie Oddziału Warszawskiego Arriva Bus Transport Polska Sp. z o. o. mieszącego się przy ulicy Płochocińskiej 33 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Fakturę za bilet zakupiony w automacie w autobusach PKS Grodzisk Maz. można otrzymać na dwa sposoby:

 • w siedzibie firmy w godz. 7-15 – adres siedziby:
  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Maz. Sp. z o.o.
  ul. Chełmońskiego 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • pisząc na adres e-mail: biletomat@pksgrodzisk.com.pl.

Fakturę za bilet zakupiony w automacie w autobusach Michalczewski można otrzymać pisząc na adres e-mail: sekretariat.waw@michalczewski.pl

Aby otrzymać fakturę za bilet z automatu w autobusie Komunikacji Miejskiej Łomianki należy przesłać skan potwierdzenia transakcji na adres mail: ksiegowosc@kmlomianki.info

Kupując bilety w tramwajach oraz pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej fakturę można otrzymać przedstawiając oryginał Potwierdzenia Zakodowania Biletu w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

MobileMS
Open Font License