Zasady kupowania biletów przez komórkę – Warszawski Transport Publiczny

Zasady kupowania biletów przez komórkę

Można kupić dowolną liczbę biletów różnych rodzajów i skasować ten, który akurat jest dla nas najlepszy. Wprowadziliśmy zmiany w korzystaniu z biletów kupowanych w aplikacjach mobilnych.

Dawniej bilet, który kupowaliśmy za pośrednictwem aplikacji, był od razu skasowany. Nie można więc było kupić biletów w dowolnym momencie czy na „na zapas” i użyć wtedy, kiedy są potrzebne. Teraz korzystanie z takich biletów jest łatwiejsze.

W aplikacjach mobilnych można kupić, podobnie jak to jest w przypadku biletów kartonikowych, od razu kilka biletów i to różnego rodzaju. I można zrobić w dowolnym momencie, bo bilety nie są aktywne i czas ich ważności nie płynie od chwili zakupu. Tak jak to jest z biletami kartonikowymi, bilet z aplikacji trzeba skasować po wejściu do pojazdu lub przed przekroczeniem linii bramek w metrze i dopiero od tego momentu jest on ważny. Kupione ale nieskasowane bilety poczekają na następną podróż.

Skasuj kodem

Skasowanie biletu z aplikacji to zeskanowanie kodu QR. W górnej części pojazdu, naprzeciwko drzwi wejściowych, są umieszczone naklejki z kodem QR przypisanym do konkretnego pojazdu. W metrze kody są umieszczone przed bramkami biletowymi oraz przy windach – czyli tam, gdzie przekraczamy strefę biletową.

Kody można swobodnie zeskanować, nawet z odległości 2-3 metrów. Tę czynność należy wykonać od razu po wejściu do autobusu, pociągu lub tramwaju, a w przypadku przejazdu metrem – przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy, czyli tak jak to trzeba zrobić z biletem kartonikowym.

Pasażerowie korzystający z oferty Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD na podstawie biletów dobowych, 3-dniowych i weekendowych lub w okresie wprowadzonego honorowania biletów ZTM w pociągach tych przewoźników, np. w przypadku awarii czy remontów, po kupnie biletu w aplikacji także muszą zeskanować kod QR umieszczony w pobliżu drzwi wejściowych.

przykładowy wzór naklejki z kodem QR aktywującym bilet zakupiony w aplikacji

Kolejny bilet z pakietu

Przez minutę po skasowaniu biletu na ekranie aplikacji będzie się na czerwono wyświetlał licznik upływającego czasu, a na trzy minuty przed końcem ważności biletu pasażer zostanie o tym fakcie powiadomiony przez aplikację. Jeśli jednak pasażer nie zamierza jeszcze wysiadać, to może wtedy dokupić drugi bilet lub wykorzystać bilet kupiony wcześniej, który automatycznie się aktywuje po zakończeniu ważności pierwszego biletu. Skorzystanie z funkcji przedłużenia biletu oznacza, że nie trzeba skanować kodu w celu aktywacji nowego biletu. Ta funkcjonalność jest bardzo przydatna w szczególności przy przejazdach liniami metra. Sama kontrola biletów przebiega bardzo prosto. Pasażer pokazuje kontrolerowi skasowany bilet na urządzeniu mobilnym, a urządzenie kontrolerskie odczytuje kod QR.

Najczęstsze pytania

Gdzie są umieszczone kody w autobusach, tramwajach, pociągach SKM, KM i WKD?

Kody są umieszczone na naklejkach na przeciwko drzwi, w górnej części pojazdu. W pociągach jest podobnie – naklejki są w widocznym miejscu w pobliżu drzwi, najczęściej naprzeciwko wejścia.

Gdzie są umieszczone kody w metrze?

Kody są umieszczone przed bramkami biletowymi oraz przy windach – czyli tam, gdzie przekraczamy strefę biletową. Bramkę można otworzyć za pomocą QR kodu z aplikacji.

Jak rozpoznam, że ta naklejka to właśnie kod do biletu?

Na każdej naklejce z kodem znajduje się napis „skasuj bilet z aplikacji”. Każdy kod jest przypisany do danego pojazdu, czyli jest podany jego numer taborowy. W przypadku metra jest natomiast numer stacji metra.

Z jakiej odległości mogę zeskanować kod?

Kod można swobodnie zeskanować przy drzwiach wchodząc do pojazdu. Nie ma  konieczności podchodzenia do kodu  aby go skanować np. z odległości 20 cm, można to wykonać z odległości 2-3 metrów.

W którym momencie muszę aktywować bilet?

Zgodnie z Regulaminem przewozu „Pasażer (…) w pierwszej kolejności po wejściu do pojazdu lub wchodząc do strefy biletowej metra jest obowiązany skasować/aktywować bilet”. Czyli natychmiast po wejściu do autobusu, tramwaju, pociągu należy aktywować bilet poprzez zeskanowanie kodu, natomiast w przypadku metra czynność tę należy wykonać przed przekroczeniem linii bramek lub wejściem do windy/wyjściem z windy na peron w zależności, w którym miejscu zaczyna się strefa biletowa.

A co jeśli w autobusie będzie tłok?

Naklejka z kodem umieszczona jest w widocznym miejscu, w górnej części pojazdu w taki sposób aby umożliwić jej skanowanie bez zbędnych kłopotów nawet w zatłoczonym pojeździe.

A co będzie, jeśli naklejka będzie zniszczona? Czy zapłacę karę za jazdę bez ważnego biletu?

Oczywiście zawsze może dojść do sytuacji, w której naklejka zostanie zniszczona, zdewastowana, dlatego też naklejki w pojazdach są umieszczone w górnej jego części żeby z jednej strony zapewnić dobry do nich dostęp, a z drugiej strony zabezpieczyć przed niepowołanym działaniem osób trzecich. Do tego należy zaznaczyć, że w pojeździe i na stacji metra jest wiele naklejek – podobnie jak to jest z kasownikami. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera uszkodzenia naklejki, sytuacja będzie wyglądała analogicznie tak jak w przypadku awarii kasownika.

Skąd kontroler wie, że aktywowałem bilet zanim rozpoczął sprawdzanie biletów?

Na ekranie biletu po dokonaniu jego aktywacji przez okres 1 minuty na czerwono jest wyświetlany licznik od momentu aktywowania biletu, z widoczną datą i godziną aktywacji.

Czy trzeba pobierać aplikację, zakładać konto itp.?

Operatorzy poszczególnych aplikacji przygotowali zalecenia postępowania.

Czy konieczne jest wpisywanie numeru linii dla biletów jednorazowych przesiadkowych?

Nie ma już wymogu wpisywania numeru linii, który w razie konieczności zostanie ustalony po numerze taborowym.

Czy mogę skasować więcej biletów niż jeden?

Tak, można skasować za jednym razem większą liczbę biletów.

Czy mogę dokupić bilet w czasie jazdy, gdy skończy mi się ważność tego który aktualnie mam? Czy mogę w takiej sytuacji aktywować kodem kolejny?

Tak, w czasie trwania ważność jednego biletu można dokupić drugi bilet, który po wyborze „przedłuż ważność biletu” automatycznie się aktywuje po zakończeniu ważności pierwszego biletu. W aplikacjach przewidziana została funkcjonalność, która na 3 minuty przed zakończeniem ważności biletu powiadomi użytkownika o zbliżającym się końcu jego ważności. Korzystając z funkcji przedłużenia biletu nie ma konieczności skanowania kodu w celu aktywacji nowego biletu. Funkcjonalność jest bardzo przydatna szczególnie w metrze, w którego wagonach nie ma kasowników.

Jeśli korzystam z oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD gdzie jest naklejka z kodem?

Naklejki zostały zamieszczone w pociągach w pobliżu drzwi. Przypominamy, że z pociągów KM i WKD można korzystać na podstawie biletów, od dobowego wzwyż, czyli w przypadku biletów kupowanych w aplikacji z biletów dobowych, 3-dniowych i weekendowych.

Czy w przypadku wprowadzenia wzajemnego honorowania biletów kolejowych i ZTM np. z powodu awarii, czy będę mógł korzystać także z biletów z aplikacji?

W przypadku ustalenia,  że w ramach wzajemnego honorowania wszystkie bilety z taryfy przewozowej ZTM obowiązują również w pociągach KM czy WKD, istnieje również możliwość korzystania z biletów zakupionych w aplikacjach.

Ile mogę kupić biletów?

Nie ma ograniczenia w liczbie kupowanych biletów, można kupić bilety na zapas, gdyż są one nieaktywne.

Czy muszą to być bilety tego samego rodzaju czy różne?

Można kupić bilety różnego typu.

Jak wygląda zakup biletów w liniach L-x (tzw. „eLkach”)?

Naklejki w pojazdach obsługujących linie L-x („eLki”) zostaną umieszczone w pobliżu drzwi, tak jak w pozostałych pojazdach WTP. Przypominamy, że z linii L-x można korzystać na podstawie biletów od dobowego wzwyż, czyli w przypadku biletów kupowanych w aplikacji z biletów: dobowych, 3-dniowych i weekendowych.

Kiedy należy kupić bilet?

Bilet należy kupić przed rozpoczęciem podróży. Procesy: zakupu i aktywacji biletu został rozdzielone. Bilet kupuje się przed podróżą, o każdej porze dnia i nocy, w dowolnym i wygodnym dla Pasażera miejscu.

MobileMS
Open Font License