METRO RATUSZ ARSENAŁ – linia M1 – Warszawski Transport Publiczny