Karta ucznia – Warszawski Transport Publiczny

Karta ucznia

Karty Ucznia uprawniające uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym wydane w 2017 roku stracą ważność 30 września 2021 r.

Wnioski o przedłużenie uprawnień można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej bezpośrednio w szkole.

Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Uprawniają do tego Karty Ucznia wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego. Karty te obowiązują w 1. i 2. strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” –  pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie poruszać się po aglomeracji warszawskiej, nie tylko w drodze do szkoły.

W tym roku konieczna jest wymiana kart używanych obecnie przez uczniów klas V-VIII. Są to karty ważne do 30 września 2021 r.

Wymienić kartę i jednocześnie przedłużyć jej ważność można w trzech prostych krokach. Poniżej krótka instrukcja dla rodziców:

 1. Przygotuj: link do strony internetowej, przez którą złożysz wniosek o przedłużenie ważności karty (link otrzymasz w szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko); numer obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcie dziecka. Zdjęcie powinno być legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ono w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200×259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Zdjęcie powinno być aktualne i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
 2. Wejdź na stronę internetową, której adres otrzymałeś ze szkoły i wybierz wniosek o przedłużenie Karty Ucznia. Wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcia i wyślij wniosek. Na adres e-mailowy otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później informację o rozpatrzeniu wniosku.
 3. Odbierz Kartę Ucznia – po otrzymaniu wiadomości o jej wyrobieniu i dostarczeniu – w szkole Twojego dziecka.

Przypominamy, że termin obecnych uprawnień kończy się 30 września 2021 r. Dlatego też, aby dzieci mogły dalej korzystać z bezpłatnych przejazdów od 1 października 2021 r. należy jak najszybciej złożyć wniosek poprzez dedykowany link, który jest przekazywany rodzicom przez szkoły.

Przedłużenie ważności Karty Ucznia jest bezpłatne.

Można także złożyć wniosek w formie papierowej w szkole dziecka. Trzeba tylko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 3,5×4,5 cm.

Karty Ucznia dla pierwszaków

Dzieci, które rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022, otrzymają pierwsze Karty Ucznia na początku roku szkolnego. Rodzice mogą złożyć wniosek on-line za pośrednictwem strony internetowej. Link udostępni szkoła, do której będzie uczęszczało dziecko. Karty po weryfikacji danych zostaną wyrobione i dostarczone do szkoły, gdzie będzie można je odebrać.

Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska wyrabiana przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem szkoły z nadrukiem dedykowanym tylko dla uczniów.

Karta jest ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole – nie dłużej jednak niż na cztery lata.

Karta Ucznia przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Rodzice powinni wypełnić wniosek, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm podpisane imieniem i nazwiskiem oraz nr PESEL. Po wyrobieniu karty zdjęcia zostaną zwrócone. Wniosek wraz ze zdjęciem należy złożyć w szkole, która przekaże go do ZTM. Karty Ucznia wraz z wgranym uprawnieniem będą wydawane przez warszawskie szkoły.

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia ze szkoły z podanym adresem zamieszkania. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego POP ZTM wraz z:

 • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
 • aktualnym zdjęciem ucznia
 • ważną legitymacją szkolną (na której wskazany jest adres zamieszkania ucznia) lub
 • zaświadczeniem wydanym przez szkołę (z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym) i dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka.”

Duplikat karty

W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) duplikat wydaje się po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wydanie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych.

W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej, dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka oraz aktualnym zdjęciem do dowolnego POP ZTM.

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje Karta Ucznia?

a) uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy.

b) uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy.

Oznacza to, że bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, będą uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy.

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Karta Ucznia to uprawnienie przysługujące uczniom szkół podstawowych na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale.

Córka posiada spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?

Tak. Karta Ucznia – to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska o specjalnym nadruku. Tylko na takich kartach możliwe będzie wgranie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?

Rodzice sami decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających czworo i więcej dzieci.

Który wniosek należy wypełnić aby uzyskać Kartę Ucznia?

Należy wypełnić wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?

Tak samo jak pozostali rodzice uczniów szkoły, rodzice „zerówkowiczów” proszeni są o wypełnienie wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL). Zdjęcia zostaną zwrócone.

Wypełniony wniosek oraz zdjęcie należy dostarczyć do Szkoły.

Po wyrobieniu Karty Ucznia, ZTM przekaże karty bezpośrednio do szkoły.

Mam dwójkę dzieci które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne do końca grudnia 2017 roku. Co powinnam zrobić?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

Od 1 września dzieciom będą przysługiwały Karty Ucznia. Co z obecną kartą?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?

Uprawnienie obowiązuje w całej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, w strefie 1. i 2., również w pociągach w ramach „Wspólnego Biletu” a także w liniach lokalnych typu „L”.

Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy ze stwierdzoną niepełnosprawnością można wnioskować o Kartę ucznia lub pozostać przy dotychczasowych uprawnieniach.

Należy przy tym pamiętać, iż na podstawie orzeczenia lub legitymacji szkolnej, opiekun towarzyszący w podróży dziecku niepełnosprawnemu posiada bezpłatne uprawnienia. W przypadku Karty Ucznia bezpłatne uprawnienia przysługują wyłącznie dziecku.

Czy jeśli dziecko otrzyma bezpłatne uprawnienia można zwrócić bilet z dotychczas  używanej karty?

Tak, w przypadku uzyskania uprawnień do bezpłatnego przejazdu będzie możliwość zwrotu biletu. W tym celu należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Czy w momencie wydania nowej karty, dotychczasowa karta powinna zostać zwrócona?

Nie, nie ma potrzeby zwracania karty. Zwrócić można aktywny bilet, który został na nią zakupiony.

Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM?

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, opłata za wydanie kolejnej karty obecnie wynosi 14 zł.

Jaki termin będzie nadawany dla kart?

Uprawnienie będzie wydawane na czas nauki w szkole, nie dłużej jednak niż na 4 lata.

Czy dzieci będą musiały okazywać do kontroli legitymacje szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?

Nie będzie takiej konieczności. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą dowodem uprawnień jest spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez ZTM.

Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?

Niestety nie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów jest Karta Ucznia o specjalnym wzorze wydana przez ZTM.

Czy wniosek o Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów, czy trzeba pierwszą kartę wyrobić w szkole?

Wniosek o wydanie Karty Ucznia należy złożyć za pośrednictwem szkoły.

Czy w okresie wakacyjnym Karta Ucznia będzie obowiązywać?

Tak. Od 1 września 2017 roku uprawnienie będzie ważne przez cały okres nauki w szkole podstawowej.

Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?

Tak, z Karty Ucznia mogą skorzystać wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Na obecnej karcie dziecka został nagrany e-hologram Młodego Warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?

Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać E-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie.

W jaki sposób można przedłużyć ważność e-hologramu?

Najszybciej i najprościej bez konieczności wizyty w Punkcie Obsługi Pasażerów można to zrobić w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, dotyczy to jednak tylko osób które miały już wcześniej wgrany e-hologram. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Już mam Kartę Ucznia dla dziecka, jednak uprawnienia są ważne od 1 września. Czy do tego czasu mogę na tej karcie kodować bilety długookresowe?

Nie. Karta Ucznia jest dedykowana wyłącznie bezpłatnym uprawnieniom. Chcąc korzystać z komunikacji miejskiej do tego czasu należy wyrobić w jednym z POP ZTM spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską.

Mieszkamy w Warszawie ale dziecko uczy się poza granicami miasta. Czy możemy złożyć wniosek o Kartę Ucznia w szkole?

Nie. Uczniowie szkół podwarszawskich mieszkający w stolicy wnioskują o kartę indywidulnie w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Jak wyrobić Kartę ucznia dla dziecka zamieszkałego na terenie Warszawy, a uczęszczającego do szkoły podwarszawskiej?

W tym celu należy zgłosić się do wybranego POP ZTM wraz z:

 • wnioskiem o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej
 • aktualnym zdjęciem ucznia
 • ważną legitymacją szkolą lub
 • zaświadczeniem wydanym przez szkołę, z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym.

Informacje dla szkół

Karta Ucznia jest uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Wnioski o Kartę Ucznia dla uczniów Warszawskich szkół podstawowych działających na terenie m.st Warszawy, a także dla uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej przyjmowane są przez szkoły. Zgodnie z ideą Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów uczniowie otrzymują również od Dyrektora placówki. Jest to znaczne ułatwienie dla rodziców, gdyż zgłaszając się bezpośrednio do szkoły nie muszą poświęcać dodatkowego czasu wizytując Punkty Obsługi Pasażerów ZTM.

Dzięki dotychczasowej współpracy w roku szkolnym 2017/2018 wydaliśmy wspólnie ponad 130 tyś kart ucznia, a uczniowie swobodnie mogą korzystać z przysługujących im uprawnień.

Zanim jednak szkoła przystąpi do współpracy niezbędne jest dopełnienie formalności. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres ztm@ztm.waw.pl.

Co trzeba zrobić jeśli uczniowie korzystają z e-hologramu?

Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać E-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie. Przypominamy, że termin ważności e-hologramu upływa z dniem 30 września, najszybciej i najprościej przedłużyć termin uprawnienia można w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, bez konieczności wizyty w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM.

Czy dzieci w różnym czasie składają wnioski?

Wnioski o wydanie Karty Ucznia mogą być składane w szkołach w terminach ustalonych przez szkołę. Zarząd Transportu Miejskiego zrealizuje wszystkie wnioski jakie zostaną przekazane ze szkół, bez znaczenia na termin ich dostarczenia do ZTM.

Wnioski należy przekazywać do kancelarii w siedzibie ZTM znajdującej się przy ul. Grochowskiej 316/320.

Co zrobić gdy dziecko zgubiło kartę.

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM, opłata za wydanie duplikatu wynosi 14zł. Proszę pamiętać o zabraniu aktualnego zdjęcia, ważnej legitymacji szkolnej dziecka, oraz dokumentu tożsamości.

Dziecko korzysta z innych uprawnień czy musi wymieniać kartę?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko. Można pozostać przy dotychczasowym uprawnieniu.