Karta ucznia – Warszawski Transport Publiczny

Karta ucznia

Karta Ucznia to Warszawska Karta Miejska wyrabiana przez Zarząd Transportu Miejskiego, ważna wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1. i 2. strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej w okresie nauki w szkole podstawowej – nie dłużej niż na okres czterech lat.

Uczniowie stołecznych szkół podstawowych oraz warszawiacy uczęszczający do podwarszawskich szkół podstawowych mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Uprawniają do tego Karty Ucznia wydawane przez ZTM. Karty te obowiązują w 1 i 2 strefie biletowej, można więc z nimi podróżować także autobusami linii strefowych poza granicami Warszawy, linii lokalnych „L” oraz – w ramach oferty „Wspólny bilet ZTM-KM-WKD” – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie poruszać się po aglomeracji warszawskiej, nie tylko w drodze do szkoły.

Przypominamy jednocześnie, że po upływie 4 lat od daty wgrania uprawnień do bezpłatnych przejazdów, uprawnienia na Karcie Ucznia należy przedłużyć na kolejne lata nauki w szkole podstawowej, aby dzieci mogły dalej korzystać z bezpłatnych przejazdów. 

Wnioski o przedłużenie uprawnień można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej w szkole oraz bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów

Karta Ucznia przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy 
 2. uczniom szkół podstawowych zamieszkującym na terenie m.st. Warszawy, a także uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej zamieszkującym na terenie m.st. Warszawy. 

Oznacza to, że do bezpłatnych przejazdów na podstawie Karty Ucznia, są uprawnieni zarówno uczniowie warszawskich szkół, jak i uczniowie mieszkający w Warszawie dojeżdżający do szkół poza granicami Warszawy. 

Dla dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy, a uczęszczają do szkół poza miastem, uprawnienia wgrywane są na dany rok szkolny, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi konieczne będzie zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę w danym roku szkolnym, wraz z podanym adresem zamieszkania ucznia oraz numerem PESEL. Kartę Ucznia można wyrobić w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Jak otrzymać Kartę Ucznia

Wyrobić kartę bądź przedłużyć jej ważność można w kilku prostych krokach:

 1. wejdź na stronę internetową, której adres otrzymałeś ze szkoły (pod warunkiem, że dana szkoła ma z ZTM podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia) i wybierz wniosek o przedłużenie bądź wyrobienie Karty Ucznia. Wypełnij wymagane pola, dodaj zdjęcie i wyślij wniosek. Na adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku, a później informację o rozpatrzeniu wniosku.

  Przygotuj: numer obecnej Karty Ucznia (w przypadku wnioskowania o jej przedłużenie) oraz zdjęcie dziecka.
  *Zdjęcie powinno być legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ono w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200 × 259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Zdjęcie powinno być aktualne i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

  Po wyrobieniu i dostarczeniu Karty Ucznia do szkoły pracownik szkoły poinformuje o możliwości odbioru karty w szkole.
 2. złóż wypełniony wniosek w formie papierowej w szkole dziecka (pod warunkiem, że dana szkoła ma z ZTM podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia). Trzeba tylko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 3,5 × 4,5 cm.

  Pobierz: Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej SWKM

  Po wyrobieniu i dostarczeniu Karty Ucznia do szkoły pracownik szkoły poinformuje o możliwości odbioru karty w szkole.
 3. bezpośrednio w Punkcie Obsługi Pasażerów.

  Przygotuj:
  • zdjęcie dziecka
  • ważną legitymacją szkolną z wpisanym numerem PESEL i adresem zamieszkania, a w przypadku braku legitymacji z powyższymi danymi zaświadczeniem wydanym przez szkołę, zawierającym:
   • adres miejsca zamieszkania ucznia,  
   • informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym 
   • numer PESEL
  • dokument potwierdzający tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Pobierz: Wniosek o wydanie Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej SWKM

Wnioskując o Kartę Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów i przedłożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów kartę odbierzemy na miejscu od ręki. Bez potrzeby ponownej wizyty w POP.

Przedłużenie ważności Karty Ucznia lub wyrobienie pierwszej karty jest bezpłatne.

Duplikat karty

W przypadku konieczności wydania kolejnej karty (zagubienie, kradzież, uszkodzenie mechaniczne) duplikat wydaje się bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości opłaty za wydanie kolejnej karty ustalonej według przepisów odrębnych. 

W celu otrzymania duplikatu karty należy zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów

 • ze zdjęciem 
 • wypełnionym wnioskiem o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej,  
 • dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka, a w przypadku uczniów obcokrajowców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość należy okazać dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL. 

Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram”. Wówczas e-hologram zostanie przekodowany na Kartę Ucznia. W przypadku dzieci nieposiadających uprawnień do KMW e-hologram nie będzie wgrywany na Kartę Ucznia. 

Jeżeli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności, nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia. Rodzic/opiekun prawny podejmuje decyzję, z której ulgi dziecko będzie korzystać.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Czy dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówkowych) w szkołach podstawowych też mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat mają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Karta Ucznia to uprawnienie przysługujące uczniom szkół podstawowych na zasadach określonych w obowiązującej Uchwale.

Córka posiada spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską, z której obecnie korzysta. Czy konieczne jest wyrobienie Karty Ucznia?

Tak. Karta Ucznia – to nowa spersonalizowana Warszawska Karta Miejska o specjalnym nadruku. Tylko na takich kartach możliwe będzie wgranie uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.

Mamy piątkę dzieci w wieku od 7 do 21 lat. Troje najstarszych korzysta obecnie z bezpłatnych przejazdów wynikających z posiadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci z rodziny wielodzietnej – z których uprawnień powinniśmy skorzystać?

Rodzice sami decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jeśli któreś z dzieci ukończyło naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień dla dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających czworo i więcej dzieci.

Który wniosek należy wypełnić aby uzyskać Kartę Ucznia?

Należy wypełnić wniosek o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy można wnioskować o wydanie Karty Ucznia.

Jak wygląda kwestia złożenia wniosku dla obecnego „zerówkowicza”, który od 1 września będzie uczniem 1 klasy szkoły podstawowej?

Tak samo jak pozostali rodzice uczniów szkoły, rodzice „zerówkowiczów” proszeni są o wypełnienie wniosku, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL). Zdjęcie zostanie zwrócone.

Wnioski o Kartę Ucznia można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę, jak również w tradycyjnej formie papierowej w szkole oraz bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów.

Mam dwójkę dzieci w szkole podstawowej, które korzystają z rocznego biletu ZTM za 99 zł, bilety są ważne. Co powinnam zrobić?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Jeśli któreś z dzieci ukończy naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

Od 1 września dzieciom będą przysługiwały Karty Ucznia. Co z obecną kartą?

W momencie otrzymania Karty Ucznia, można dokonać zwrotu posiadanego aktualnie biletu długookresowego w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów.

Jeśli któreś z dzieci ukończy naukę w szkole podstawowej nadal można wnioskować o wydanie uprawnień do biletu rocznego dla dziecka z rodziny posiadającej 3 dzieci na dotychczasowych zasadach.

Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów obowiązuje tylko na dojazdy do szkoły i z powrotem, czy obowiązuje na wszystkich liniach, w obydwu strefach?

Uprawnienie obowiązuje w całej komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, w strefie 1. i 2., również w pociągach w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD” a także w liniach lokalnych typu „L”.

Syn ma orzeczenie o niepełnosprawności – czy powinnam wyrabiać Kartę Ucznia?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko.

W przypadku uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy ze stwierdzoną niepełnosprawnością można wnioskować o Kartę Ucznia lub pozostać przy dotychczasowych uprawnieniach.

Należy przy tym pamiętać, iż na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności i dodatkowo okazanej legitymacji szkolnej, opiekun towarzyszący w podróży dziecku niepełnosprawnemu posiada bezpłatne uprawnienia. W przypadku Karty Ucznia bezpłatne uprawnienia przysługują wyłącznie dziecku.

Czy jeśli dziecko otrzyma bezpłatne uprawnienia można zwrócić bilet z dotychczas używanej karty?

Tak, w przypadku uzyskania uprawnień do bezpłatnych przejazdów będzie możliwość zwrotu biletu. W tym celu należy zgłosić się do jednego z Punktów Obsługi Pasażerów.

Czy w momencie wydania nowej karty, dotychczasowa karta powinna zostać zwrócona?

Nie, nie ma potrzeby zwracania karty. Zwrócić można aktywny bilet, który został na nią zakupiony.

Jeśli dziecko zagubi Kartę Ucznia, wniosek o duplikat należy złożyć w szkole czy w Punkcie Obsługi Pasażerów?

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć tylko i wyłącznie w Punkcie Obsługi Pasażerów, opłata za wydanie kolejnej karty obecnie wynosi 14 zł. Karta zagubiona zostanie zablokowana.

Jaki termin będzie nadawany dla kart?

Uprawnienie będzie wydawane na czas nauki w szkole podstawowej, nie dłużej jednak niż na 4 lata.

Czy dzieci będą musiały okazywać do kontroli legitymację szkolną mimo posiadania Karty Ucznia?

Nie będzie takiej konieczności. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą dowodem bezpłatnych uprawnień jest spersonalizowana Warszawska Karta Miejska wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Czy jeśli nie zdążę wyrobić Karty Ucznia do 1 września, dziecko może do czasu jej wydania podróżować bezpłatnie na podstawie legitymacji szkolnej?

Niestety nie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do bezpłatnych przejazdów jest Karta Ucznia o specjalnym wzorze wydana przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Czy wniosek o Kartę Ucznia musi zostać złożony tylko w szkole? Czy 1 września można zgłosić się do Punktu Obsługi Pasażerów, czy trzeba pierwszą kartę wyrobić w szkole?

Wnioski o Kartę Ucznia można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem dedykowanego linku, który jest przekazywany przez szkołę (pod warunkiem, że dana szkoła ma z Zarządem Transportu Miejskiego podpisaną umowę w zakresie przetwarzania danych osobowych w projekcie realizacyjnym Karty Ucznia), jak również w tradycyjnej formie papierowej w szkole oraz bezpośrednio w Punktach Obsługi Pasażerów.

Czy w okresie wakacyjnym Karta Ucznia będzie obowiązywać?

Tak. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów na obszarze 1 i 2 strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej będzie ważne przez cały okres nauki w szkole podstawowej – nie dłużej jednak niż na okres czterech lat. Po czterech latach uprawnienia należy przedłużyć na kolejny okres nauki w szkole podstawowej.

Mieszkam poza Warszawą, moje dziecko chodzi do szkoły w Warszawie. Czy może również skorzystać z Karty Ucznia?

Tak, z Karty Ucznia mogą skorzystać wszyscy uczniowie warszawskich szkół podstawowych.

Na obecnej karcie dziecka został nagrany e-hologram Młodego Warszawiaka. Co zrobić, żeby został wgrany na Kartę Ucznia?

Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej składanym za pośrednictwem szkoły należy wpisać e-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie.

W jaki sposób można przedłużyć ważność e-hologramu?

Najszybciej i najprościej bez konieczności wizyty w Punkcie Obsługi Pasażerów można to zrobić w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, dotyczy to jednak tylko osób które miały już wcześniej wgrany e-hologram – zobacz szczegóły.

Już mam Kartę Ucznia dla dziecka, jednak uprawnienia są ważne od 1 września. Czy do tego czasu mogę na tej karcie kodować bilety długookresowe?

Nie. Karta Ucznia jest dedykowana wyłącznie bezpłatnym uprawnieniom. Chcąc korzystać z komunikacji miejskiej do tego czasu należy wyrobić spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów.

Mieszkamy w Warszawie, ale dziecko uczy się poza granicami miasta. Czy możemy złożyć wniosek o Kartę Ucznia w szkole?

Nie. Uczniowie szkół podwarszawskich mieszkający w stolicy wnioskują o kartę indywidualnie w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów.

Jak wyrobić Kartę Ucznia dla dziecka zamieszkałego na terenie Warszawy, a uczęszczającego do szkoły podwarszawskiej?

W tym celu należy zgłosić się do wybranego Punktu Obsługi Pasażerów wraz z:

 • aktualnym zdjęciem ucznia
 • ważną legitymacją szkolną (na której wskazany jest adres zamieszkania ucznia i numer PESEL) lub
 • zaświadczeniem wydanym przez szkołę (z podanym adresem miejsca zamieszkania ucznia oraz informacją o uczęszczaniu dziecka do szkoły w określonym roku szkolnym oraz numerem PESEL i dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka lub dokumentem potwierdzającym nadanie numeru PESEL.

Informacje dla szkół

Karta Ucznia jest uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów wynikających z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 roku, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Wnioski o Kartę Ucznia dla uczniów Warszawskich szkół podstawowych działających na terenie m.st Warszawy, a także dla uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej przyjmowane są przez szkoły. Zgodnie z ideą Karty Ucznia uprawnienie do bezpłatnych przejazdów uczniowie otrzymują również od Dyrektora placówki. Jest to znaczne ułatwienie dla rodziców, gdyż zgłaszając się bezpośrednio do szkoły nie muszą poświęcać dodatkowego czasu wizytując Punkty Obsługi Pasażerów.

Zanim jednak szkoła przystąpi do współpracy niezbędne jest dopełnienie formalności. Wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres ztm@ztm.waw.pl.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Co trzeba zrobić jeśli uczniowie korzystają z e-hologramu?

Na wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej należy wpisać e-hologram. Na tej podstawie zostanie przekodowane uprawnienie. Przypominamy, że termin ważności e-hologramu upływa z dniem 30 września, najszybciej i najprościej przedłużyć termin uprawnienia można w stacjonarnych oraz mobilnych automatach biletowych, bez konieczności wizyty w Punktach Obsługi Pasażerów.

Czy dzieci mogą w różnym czasie składać wnioski?

Wnioski o wydanie Karty Ucznia mogą być składane w szkołach w terminach ustalonych przez szkołę. Zarząd Transportu Miejskiego zrealizuje wszystkie wnioski jakie zostaną przekazane ze szkół, bez znaczenia na termin ich dostarczenia do Zarządu Transportu Miejskiego.

Wnioski należy przekazywać osobiście bądź drogą pocztową do kancelarii w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego znajdującej się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 316/320.

Co zrobić gdy dziecko zgubiło kartę.

Wniosek o wydanie kolejnej karty należy złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów, opłata za wydanie duplikatu wynosi 14zł. Karta zagubiona zostanie zablokowana. Proszę pamiętać o zabraniu aktualnego zdjęcia, ważnej legitymacji szkolnej dziecka, oraz dokumentu tożsamości.

Dziecko korzysta z innych uprawnień do bezpłatnych przejazdów czy musi wymieniać kartę?

Rodzice decydują, z której ulgi skorzysta dziecko. Można pozostać przy dotychczasowym uprawnieniu do bezpłatnych przejazdów.

MobileMS
Open Font License