Wykaz czasowych wzajemnych honorowań biletów – Warszawski Transport Publiczny

Wykaz czasowych wzajemnych honorowań biletów

Poniżej prezentowane są czasowe wzajemne honorowania biletów wynikające z prac drogowych i kolejowych oraz innego rodzaju utrudnień w kursowaniu komunikacji na terenie metropolii warszawskiej.

Wzajemne honorowanie biletów w związku z modernizacją Dworca Warszawa Zachodnia

Z uwagi na trwające prace modernizacyjne dworca Warszawa Zachodnia obowiązują poniższe wzajemne honorowania biletów ZTM, Kolei Mazowieckich (KM) i PKP Intercity (PKP IC):

Wykaz honorowań obejmuje:


WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW PKP IC i ZTM

Od 11 czerwca 2023 do 8 czerwca 2024, z uwagi na poważne ograniczenia przewozowe spowodowane remontami w Warszawie, wprowadza się wzajemne honorowanie biletów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Śródmieście lub Warszawę Centralną).

Honorowanie obowiązuje: 

 • pasażerów PKP lntercity i WTP (wszystkie rodzaje biletów) z ważnymi biletami na odcinku Warszawa Wschodnia —Warszawa Zachodnia, 
 • pasażerów PKP lntercity, którzy mają bilety jednorazowe i odcinkowe wydane od i do stacji w Warszawie, 
 • we wszystkich pociągach SKM i w wagonach do siedzenia klasy 2 pociągów PKP IC, z zastrzeżeniem, że w przypadku przejazdu pociągami objętymi obowiązkową rezerwacją miejsc w razie dużej frekwencji (zajętość na poziomie 100% miejsc do siedzenia) drużyna konduktorska PKP IC może odmówić przejazdu pasażerom z biletami ZTM podlegającym honorowaniu.

Rzeczy, rowery i psy przewożone są w ramach posiadanych biletów, z tym, że w przypadku przejazdu pasażera WTP z rowerem pociągiem PKP lntercity, jest on zobowiązany pobrać bezpłatną rezerwację na miejsce dla osoby z rowerem. 
Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą na ich odwrocie wpisać trwale datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu. Datę należy wpisać w formacie dd.mm.rr, a godzinę w formacie 24-godzinnym, na przykład 06.06.23 godz. 10.00.

Bilety ZTM w aplikacjach mobilnych oraz zakodowane na kartach muszą być aktywowane przed wejściem do pociągu PKP IC. 


HONOROWANIE BILETÓW ZTM

w pociągach KM

Od 12 marca 2023 r. do 8 czerwca 2024 r. KM honorują wszystkie rodzaje biletów ZTM (z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) w obu kierunkach w pociągach:

 • na odcinkach:
  • Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 9 (przez Warszawę Gdańską),
  • Otwock – Warszawa Wschodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Pruszków,
  • Warszawa Gdańska – Pruszków,
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,
  • Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Piaseczno,
  • Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna,
 • linii lotniskowej RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 14.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować w pojeździe WTP lub bramce metra. Można to także zrobić u kierownika pociągu niezwłocznie po wejściu pierwszymi drzwiami i zgłoszeniu takiej potrzeby.


HONOROWANIE BILETÓW KM


ZTM do 8 czerwca 2024 r. honoruje w pojazdach WTP wszystkie rodzaje biletów KM do/z odpowiednich stacji (strefowe, okresowe oraz sieciowe) w obu kierunkach:

 • w pociągach SKM:
  S1, S10 na odcinku Pruszków – Otwock,
  S2, S20 na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Lotnisko Chopina,
  S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina,
  S4 na odcinku Piaseczno – Wieliszew,
  S40 na odcinku Piaseczno – Warszawa Główna
 • w metrze:
  metro M1 na odcinku Metro Dworzec Gdański – Metro Centrum
  metro M2 na odcinku Młynów – Dworzec Wileński
 • w autobusach linii:
  105 na odcinku Rondo Daszyńskiego – PKP Wola (Kasprzaka),
  127 na odcinku PKP Włochy – Centrum,
  158 na odcinku CH Reduta – Centrum – rondo Waszyngtona,
  177 na odcinku PKP Ursus Północny – Lazurowa,
  178 na odcinku Rondo Daszyńskiego – PKP Wola (Kasprzaka),
  184 na odcinku PKP Wola (Kasprzaka) – Dworzec Zachodni,
  187 na odcinku Dworzec Zachodni – Ursus Niedźwiadek,
  189 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Służewiec,
  194 na całej trasie przejazdu,
  220 na odcinku PKP Ursus Północny – Lazurowa,
  255 na odcinku Rondo Daszyńskiego – PKP Wola (Kasprzaka),
  401 na odcinku PKP Ursus – PKP Służewiec,
  517 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Centrum,
  523 na odcinku PKP Wola (Wolska) – Dworzec Zachodni,
  713 na odcinku Sanktuarium – Cm. Wolski,
  716 na całej trasie przejazdu,
  717 na całej trasie przejazdu,
  817 na całej trasie przejazdu.
 • w tramwajach:
  • tramwaje kursujące na odcinku PKP Rakowiec – Centrum,
  • linii 28 na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Wschodni Kijowska,
  • na odcinku Dw. Wschodni (Kijowska) – Kijowska -Targowa – al. Zieleniecka – Rondo Waszyngtona – Aleje Jerozolimskie – Centrum,
  • na odcinku ul. Zamoyskiego pomiędzy przystankami LUBELSKA i AL. ZIELENIECKA.
 • w tramwajach od 10 grudnia 2023:
  • 6 na odcinku Kijowska – Dworzec Gdański,
  • 13, 73 na odcinku Dworzec Wschodni – Dworzec Wileński.
 • w tramwajach i autobusach
  w ciągu Ciepłownia Wola – Cm. Wolski – Wolska – Okopowa – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – Centrum.

HONOROWANIE BILETÓW WKD

ZTM od 3 września 2023 do 30 czerwca 2024 honoruje w pojazdach WTP wszystkie rodzaje biletów WKD:

 • okresowe odcinkowe,
 • bilet służbowy WKD,
 • Wspólny Bilet Samorządowy, obowiązujący na całej linii WKD,

  A ponadto, uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach WKD w ramach oferty:
 • Wukadką z biletem Mazowsza;
 • Kolorowe Karty PKP IC.
 • cudzoziemców oraz towarzyszących mu małoletnich cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w RP oraz cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej
 • osobom udającym się na wydarzenie kulturalne lub sportowe odbywające się w Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z siedzibą przy ulicy Sportowej 29; 05-825 Grodzisk Maz.

Honorowanie biletów WKD obowiązuje w liniach (oba kierunki):

 • linie 127, 517, N35, N85 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Centralny
 • linie 717, 817 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Dw. Zachodni
 • linia 158 – na odcinku PKP WKD Al.Jerozolimskie– Dw. Centralny
 • linia 178 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Rondo Zesłańców Syberyjskich
 • linia 187 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Wawelska
 • linia 191 – na odcinku PKP WKD Al. Jerozolimskie – Pl. Narutowicza 
 • linia 220 – na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz
 • linie SKM:
  • S1 na odcinku Pruszków – Warszawa Centralna
  • S2 na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Warszawa Śródmieście
  • S3 i S4 na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Warszawa Zachodnia
 • linia 1 – na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Pl. Zawiszy
 • linie 7, 9, 25 na odcinku Bitwy Warszawskiej 1920 – Dw. Centralny

Bilety jednorazowe WKD są honorowane wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu w pojeździe WKD/mobilnym automacie biletowym lub aktywowaniu w aplikacji mobilnej lub systemie internetowej sprzedaży biletów WKD lub w przypadku rozpoczęcia podróży w pojeździe ZTM po naniesieniu przez pasażera w sposób trwały na bilecie daty, godziny i minuty rozpoczęcia podróży.  


HONOROWANIE BILETÓW PKP IC

ZTM od 11 czerwca 2023 do 8 czerwca 2024 honoruje w pojazdach WTP następujące bilety PKP IC w obu kierunkach:

 • jednorazowe wydane od i do stacji Warszawa Gdańska, Warszawa Młynów albo przez te stacje,
 • odcinkowe wydane od i do stacji w Warszawie,
 • sieciowe UUT,
 • Karty Intercity,
 • Multiprzejazd i Multiprzejazd Max,
 • Interrail
 • Eurail
 • na przewóz rzeczy, roweru lub psa wydane do biletów, o których mowa powyżej.
 • w pociągach SKM:
  • na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska
 • w metrze:
  • linii M1 na odcinku Centrum – Dworzec Gdański
  • linii M2 na odcinku Młynów – Dworzec Wileński
 • w autobusach:
  • po trasie linii 157 na odcinku Plac Zawiszy – Dworzec Gdański
  • po trasie linii 175 na odcinku Centrum – Pl. Zawiszy
 • w tramwajach:
  • po trasie linii 1 na odcinku Pl. Zawiszy – Dworzec Gdański
  • po trasie linii 9 na odcinku Centrum – Plac Zawiszy
  • po trasie linii 15 na odcinku Centrum – Dworzec Gdański
  • po trasie linii 28 na odcinku Dworzec Wschodni (Kijowska) – Dworzec Gdański
MobileMS
Open Font License