Wykaz czasowych wzajemnych honorowań biletów – Warszawski Transport Publiczny

Wykaz czasowych wzajemnych honorowań biletów

Poniżej prezentowane są czasowe wzajemne honorowania biletów wynikające z prac drogowych i kolejowych oraz innego rodzaju utrudnień w kursowaniu komunikacji na terenie metropolii warszawskiej.

Wzajemne honorowanie biletów w związku z modernizacją Dworca Warszawa Zachodnia

Z uwagi na trwające prace modernizacyjne dworca Warszawa Zachodnia obowiązują poniższe wzajemne honorowania biletów ZTM, Kolei Mazowieckich (KM) i PKP Intercity (PKP IC):

Wykaz honorowań obejmuje:


WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW PKP IC i ZTM

Od 11 czerwca 2023 do 14 grudnia 2024, z uwagi na poważne ograniczenia przewozowe spowodowane remontami w Warszawie, wprowadza się wzajemne honorowanie biletów na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (przez Warszawę Śródmieście lub Warszawę Centralną).

Honorowanie obowiązuje: 

 • pasażerów PKP lntercity i WTP (wszystkie rodzaje biletów) z ważnymi biletami na odcinku Warszawa Wschodnia —Warszawa Zachodnia, 
 • pasażerów PKP lntercity, którzy mają bilety jednorazowe i odcinkowe wydane od i do stacji w Warszawie, 
 • we wszystkich pociągach SKM i w wagonach do siedzenia klasy 2 pociągów PKP IC, z zastrzeżeniem, że w przypadku przejazdu pociągami objętymi obowiązkową rezerwacją miejsc w razie dużej frekwencji (zajętość na poziomie 100% miejsc do siedzenia) drużyna konduktorska PKP IC może odmówić przejazdu pasażerom z biletami ZTM podlegającym honorowaniu.

Rzeczy, rowery i psy przewożone są w ramach posiadanych biletów, z tym, że w przypadku przejazdu pasażera WTP z rowerem pociągiem PKP lntercity, jest on zobowiązany pobrać bezpłatną rezerwację na miejsce dla osoby z rowerem. 
Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, muszą na ich odwrocie wpisać trwale datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu. Datę należy wpisać w formacie dd.mm.rr, a godzinę w formacie 24-godzinnym, na przykład 06.06.23 godz. 10.00.

Bilety ZTM w aplikacjach mobilnych oraz zakodowane na kartach muszą być aktywowane przed wejściem do pociągu PKP IC. 


HONOROWANIE BILETÓW ZTM

w pociągach KM

Od 12 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. KM honorują wszystkie rodzaje biletów ZTM (z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”) w obu kierunkach w pociągach:

 • na odcinkach:
  • Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 9 (przez Warszawę Gdańską),
  • Otwock – Warszawa Wschodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Pruszków,
  • Warszawa Gdańska – Pruszków,
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,
  • Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Piaseczno,
  • Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna,
 • linii lotniskowej RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina.

Pasażerowie z biletami „kartonikowymi” ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 14.03. godz. 06:55, a posiadacze biletów zakodowanych na WKM muszą je uprzednio aktywować w pojeździe WTP lub bramce metra. Można to także zrobić u kierownika pociągu niezwłocznie po wejściu pierwszymi drzwiami i zgłoszeniu takiej potrzeby.


HONOROWANIE BILETÓW KM

ZTM od 9 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. honoruje w pojazdach WTP wszystkie rodzaje biletów KM do/z odpowiednich stacji (strefowe, okresowe oraz sieciowe) w obu kierunkach:

w pociągach SKM linii:

 • S1, S2 i S40 na całych trasach,
 • S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Lotnisko Chopina,
 • S4 na odcinku Piaseczno – Wieliszew,

w metrze na liniach:

 • M1 na odcinku Metro Dworzec Gdański – Metro Centrum,
 • M2 na odcinku Młynów – Dworzec Wileński.

w autobusach:

 • 189 na odcinku PKP Włochy – PKP Służewiec,
 • 401 na odcinku PKP Ursus – PKP Służewiec,

oraz dodatkowo w godzinach 19.00 – 6.00:

 • 713 na odcinku Sanktuarium – Cm. Wolski,
 • 716 na całej trasie przejazdu,
 • 717 na całej trasie przejazdu,
 • 817 na całej trasie przejazdu.
 • 517 na odcinku Ursus Niedźwiadek – Centrum,
 • 187 na odcinku Dworzec Zachodni – Ursus Niedźwiadek,
 • 127 na odcinku PKP Włochy – Centrum,
 • 158 na odcinku CH Reduta – Centrum – rondo Waszyngtona.

w tramwajach (w godzinach 19.00 – 6.00) linii:

 • 1 na odcinku W-wa Gdańska – Pl. Zawiszy,
 • kursujących na odcinku:
  • PKP Rakowiec – Pl. Zawiszy – Centrum – Rondo Waszyngtona –
   – Al. Zieleniecka – Kijowska,
  • Al. ZielenieckaLubelska.

HONOROWANIE BILETÓW WKD

ZTM od 9 do 30 czerwca oraz od 15 lipca do 14 sierpnia 2024 honoruje w pojazdach WTP wszystkie rodzaje biletów WKD:

 1. okresowe odcinkowe,
 2. bilet służbowy WKD,
 3. Wspólny Bilet Samorządowy obowiązujący na całej linii WKD,

a ponadto, uprawnienia do bezpłatnych przewozów obowiązujących w pociągach WKD w ramach oferty:

 • Wukadką z biletem Mazowsza;
 • Kolorowe Karty PKP IC.
 • cudzoziemców oraz towarzyszących mu małoletnich cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w RP oraz cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej
 • osobom udającym się na wydarzenie kulturalne lub sportowe odbywające się w Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej z siedzibą przy ulicy Sportowej 29; 05-825 Grodzisk Maz.
 • osobom udającym się na piknik rodzinny organizowany w Otrębusach na terenie Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w terminie 9 oraz 15 czerwca 2024 r. na podstawie specjalnej opaski.

w obu kierunkach w pojazdach linii:

 • 717 – na odcinku Norwida – Dw. Zachodni
 • 817 – na całej trasie,
 • 220 – na odcinku WKD Opacz – Ursus-Ratusz
 • S1 na odcinku Pruszków – Warszawa Centralna /Śródmieście

Bilety jednorazowe WKD są honorowane wyłącznie po uprzednim ich skasowaniu w pojeździe WKD/mobilnym automacie biletowym lub aktywowaniu w aplikacji mobilnej lub systemie internetowej sprzedaży biletów WKD lub w przypadku rozpoczęcia podróży w pojeździe ZTM po naniesieniu przez pasażera w sposób trwały na bilecie daty, godziny i minuty rozpoczęcia podróży.


HONOROWANIE BILETÓW PKP IC

ZTM od 11 czerwca 2023 do 31 sierpnia 2024 honoruje w pojazdach WTP następujące bilety PKP IC w obu kierunkach:

 • jednorazowe wydane od i do stacji Warszawa Gdańska, Warszawa Młynów albo przez te stacje,
 • odcinkowe wydane od i do stacji w Warszawie,
 • sieciowe UUT,
 • Karty Intercity,
 • Multiprzejazd i Multiprzejazd Max,
 • Interrail
 • Eurail
 • na przewóz rzeczy, roweru lub psa wydane do biletów, o których mowa powyżej.
 • w pociągach SKM:
  • na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska
 • w metrze:
  • linii M1 na odcinku Centrum – Dworzec Gdański
  • linii M2 na odcinku Młynów – Dworzec Wileński
 • w autobusach:
  • linii 157 na odcinku Plac Zawiszy – Dworzec Gdański
 • w tramwajach:
  • linii 1 na odcinku Pl. Zawiszy – Dworzec Gdański
  • linii 15 na odcinku Centrum – Dworzec Gdański
  • linii 28 na odcinku Dworzec Wschodni (Kijowska) – Dworzec Gdański
 • w autobusach i tramwajach
  • po trasie linii 9 na odcinku Centrum – Plac Zawiszy
  • po trasie linia 175 na odcinku Centrum – Plac Zawiszy

MobileMS
Open Font License