Bilet ZTM w gminach – Warszawski Transport Publiczny

Bilet ZTM w gminach

Na podstawie wybranych biletów ZTM można podróżować liniami lokalnymi (od L-1 wzwyż) organizowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z gminami ościennymi.

Honorowane bilety ZTM

 W autobusach linii lokalnych L (w ramach oferty „Wspólny bilet”) honorowane są następujące rodzaje biletów ZTM:

  • 90-dniowe,
  • 30-dniowe, 
  • dobowe,
  • 3-dniowe,
  • weekendowe
  • weekendowe grupowe
  • bilet seniora
  • bilety dla dzieci z rodzin posiadających troje dzieci

Ponadto w autobusach linii lokalnych obowiązują bilety emitowane przez obsługującego je operatora (wykaz cen biletów emitowanych przez poszczególnych przewoźników).

W autobusach linii lokalnych L nie obowiązują bilety 20-minutowe oraz jednorazowe 75-minutowe i jednorazowe 90-minutowe ZTM – wyjątek stanowią odcinki tras linii L-6, L-7 i L49 przebiegające w granicach m.st. Warszawy.

Strefy biletowe

We wszystkich liniach na całym obszarze obowiązywania oferty ważne są tylko bilety przeznaczone dla strefy 1., 2. lub  1. i 2.

Uprawnienia do ulg

W autobusach linii lokalnych L honorowane są wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych (ulga 50%) i bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez ZTM w Warszawie.

Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych

Rozkłady jazdy

Aktualne rozkłady jazdy dostępne są w zakładce Rozkłady jazdy

Skomunikowania z pociągami

Pasażerowie komunikacji gminnej podróżujący do Warszawy mają możliwość skorzystania z przesiadki do pociągów Kolei Mazowieckich. W pociągach Kolei Mazowieckich obowiązuje ten sam zakres biletów ZTM co w liniach „L”.

Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych

Bilety jednorazowe i miesięczne na wskazaną linię „L” emitowane są przez obsługującego ją przewoźnika.

Bilet jednorazowy

Bilet miesięczny

bezpłatnie z:

normalny

ulgowy 50%

normalny

ulgowy 50%

L-1

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

L-2

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L-3

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

L-4

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

L-5

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L-6

4,00 zł

2,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

L-7

4,00 zł

2,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

Kartą Izabelińczyka (tylko na terenie Gminy Izabelin)

L-8

3,00 zł

1,50 zł

90,00 zł

45,00 zł

L-9

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L10

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L11

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L12

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L13

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L14

3,60 zł

1,80 zł

90,00 zł

45,00 zł

Konstancińską Kartą Mieszkańca

L15

3,60 zł

1,80 zł

90,00 zł

45,00 zł

Konstancińską Kartą Mieszkańca

L16

3,60 zł

1,80 zł

90,00 zł

45,00 zł

Konstancińską Kartą Mieszkańca

L17

5,00 zł

2,50 zł

110,00 zł

55,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L18

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

Kartą Izabelińczyka (tylko na terenie Gminy Izabelin)

L19

5,00 zł

2,50 zł

110,00 zł

55,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L20

3,00 zł

1,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

L21

3,60 zł

1,80 zł

90,00 zł

45,00 zł

Konstancińską Kartą Mieszkańca

L22

3,00 zł

1,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

L23

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L24

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L25

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L26

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

Kartą Mieszkańca Kobyłki

L27

2,00 zł

1,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

Kartą Mieszkańca Kobyłki

kartą Moje Miasto Zielonka

L28

3,60 zł

1,80 zł

80,00 zł

40,00 zł

L29

2,00 zł

1,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

L30

3,60 zł

1,80 zł

80,00 zł

40,00 zł

L31

3,00 zł

1,50 zł

90,00 zł

45,00 zł

L32

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L34

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L35

2,50 zł

1,20 zł

70,00 zł

35,00 zł

Wołomińską Kartą Mieszkańca

L36

2,50 zł

1,20 zł

70,00 zł

35,00 zł

Wołomińską Kartą Mieszkańca

L37

2,50 zł

1,20 zł

70,00 zł

35,00 zł

Wołomińską Kartą Mieszkańca

L38

2,50 zł

1,20 zł

70,00 zł

35,00 zł

Wołomińską Kartą Mieszkańca

L39

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

L40

w ramach Gminy Radzymin:

3,00 zł

1,50 zł

90,00 zł

45,00 zł

Radzymińską Kartą Mieszkańca

poza Gminą Radzymin:

4,00 zł

2,00 zł

90,00 zł

45,00 zł

Radzymińską Kartą Mieszkańca

L41

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L42

3,60 zł

1,80 zł

90,00 zł

45,00 zł

Konstancińską Kartą Mieszkańca

L43

4,00 zł

2,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

kartą Moje Miasto Zielonka

L45

w ramach Gminy Radzymin:

3,00 zł

1,50 zł

90,00 zł

45,00 zł

Radzymińską Kartą Mieszkańca

poza Gminą Radzymin:

4,00 zł

2,00 zł

90,00 zł

45,00 zł

Radzymińską Kartą Mieszkańca

L46

4,00 zł

2,00 zł

80,00 zł

40,00 zł

kartą Moje Miasto Zielonka

L47

4,00 zł

2,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

Kartą Mieszkańca Sulejówka

L48

4,00 zł

2,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

Kartą Mieszkańca Sulejówka

L49

3,00 zł

1,50 zł

70,00 zł

35,00 zł

L50

3,00 zł

1,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

Biletem Metropolitalnym wydanym przez Józefów

L51

3,00 zł

1,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

L52

5,00 zł

2,50 zł

108,00 zł

54,00 zł

Piaseczyńską Kartą Mieszkańca;

Prażmowską Kartą Mieszkańca

stan na 1 maja 2022 roku

Operatorzy linii i podstawy prawne:

Góra Kalwaria – linie: L28, L30

Uchwała nr XLIX/407/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, PKS Grodzisk Maz., Stalko Sp. j.

Izabelin – linia L18

Uchwała nr XLIX/387/21 Rady Gminy Izabelin

Linię obsługuje konsorcjum: PKS Tarnobrzeg, Markpol

Jabłonna – linie: L34, L41, L49

Zarządzenie nr 99/2017 Wójta Gminy Jabłonna

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, Stalko Sp. j.

Józefów – linia L50

Uchwała nr 363/VIII/2021 Rady Miasta Józefowa

Linię obsługuje PKS Grodzisk Maz.

Kampinos – linia L29

Uchwała nr XIII/55/15 Rady Gminy Kampinos

Linię obsługuje konsorcjum: PKS Tarnobrzeg, Markpol

Karczew – linia L51

Uchwała nr LIII/481/2018 Rady Miejskiej w Karczewie

Linię obsługuje PKS Grodzisk Maz.

Kobyłka – linie: L26, L27

Zarządzenie Nr 233/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka

Linie obsługuje konsorcjum: ABUS, Grygiel Travel Sp. z o.o.

Konstancin-Jeziorna – linie: L14, L15, L16, L21, L42

Uchwała nr 108/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, PKS Grodzisk Maz., Stalko Sp. j.

Lesznowola – linie: L-1, L-3, L-4

Uchwała nr 17/III/2010 Rady Gminy Lesznowola

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, PKS Grodzisk Maz., Stalko Sp. j.

Nieporęt – linie: L-8, L31

Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy Nieporęt

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, Stalko Sp. j.

Otwock – linie: L20, L22

Uchwała nr LIII/547/14 Rady Miasta Otwocka

Linie obsługuje PKS Grodzisk Maz.

Piaseczno – linie: L-2, L-5, L12, L13, L23, L24, L25, L32, L39, L52

Uchwała nr 1186/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, PKS Grodzisk Maz., Stalko Sp. j.

Prażmów – linie: L17, L19

Uchwała nr XXXIX/452/2022 Rady Gminy Prażmów

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, PKS Grodzisk Maz.

Radzymin – linie: L40, L45

Uchwała nr 405/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie

Linie obsługuje konsorcjum: ABUS, Grygiel Travel Sp. z o.o.

Stare Babice – linie: L-6, L-7

Uchwała nr XXXIV/349/17 Rady Gminy Stare Babice

Linię obsługuje konsorcjum: PKS Tarnobrzeg, Markpol

Sulejówek – linie: L47, L48

Uchwała nr LIX/512/2018 Rady Miasta Sulejówek

Linie obsługuje konsorcjum: ABUS, Grygiel Travel Sp. z o.o.

Wiązowna – linie: L20, L22, L50

Uchwała nr 155/XLIII/2021 Rady Gminy Wiązowna

Linie obsługuje PKS Grodzisk Maz.

Wieliszew – linie: L-9, L10, L11

Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Gminy Wieliszew

Linie obsługuje konsorcjum: PKS Polonus, Stalko Sp. j.

Wołomin – linie: L35, L36, L37, L38

Zarządzenie nr 230/2021 Burmistrza Wołomina

Linie obsługuje konsorcjum: ABUS, Grygiel Travel Sp. z o.o.

Zielonka – linie: L27, L43, L46

Uchwała nr XXXIV/342/21 Rady Miasta Zielonka

Linie obsługuje konsorcjum: ABUS, Grygiel Travel Sp. z o.o.

MobileMS
Open Font License