Bilet Warszawski z Polregio – Warszawski Transport Publiczny

Bilet Warszawski z Polregio

Bilet warszawski Polregio to specjalna oferta dla pasażerów podróżujących pociągami Przewozów Regionalnych do i z Warszawy. Na podstawie tego rodzaju biletów kolejowych można korzystać ze wszystkich środków Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy, tramwaje, metro i SKM):

  • przez 75 min. w 1. strefie biletowej
  • przez 90 min. 1. i 2. strefie biletowej

licząc od godziny wpisanej na bilecie według oferty. Przejazdy środkami WTP mogą być realizowane w ciągu 12 godzin przed wyjazdem lub po przyjeździe pociągu PR.

Zakup biletu

Bilet można nabyć w kasie biletowej przewoźników kolejowych. W ramach oferty wydawane są dwa blankiety: bilet jednorazowy na przejazd pociągami oraz wydany do niego i ważny z nim „Bilet warszawski z Polregio”. Obowiązuje specjalny wzór biletu z nadrukiem „Bilet warszawski z Polregio”, wpisanym przez kasjera numerem biletu jednorazowego na przejazd pociągami, z którym są ważne oraz wypisem: 

  • Bilet uprawnia w Strefie 1 ZTM od godz. ………. przez 75 min. do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej ZTM
  • Bilet uprawnia w Strefie 1 i 2 ZTM od godz. ……. przez 90 min. do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej ZTM.

Honorowanie biletu

Bilet poza przejazdem pociągiem PR uprawnia do podróży Warszawskim Transportem Publicznym przez 75 minut w 1. strefie biletowej ZTM lub przez 90 minut w 1. i 2. strefie biletowej ZTM.

Bilet warszawski PR nie jest honorowany w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie i Warszawską Kolej Dojazdową.

Ważność biletu

Z biletu można skorzystać w ciągu 12 godzin przed wyjazdem lub po przyjeździe pociągu PR.

Przed rozpoczęciem podróży komunikacją miejską ZTM, podróżny jest zobowiązany trwale i czytelnie wpisać na bilecie godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności.

Brak adnotacji lub zamieszczenie jej po zawarciu umowy przewozu z WTP powoduje nieważność biletu.

Podróżny, który odbywa przejazd WTP na podstawie biletu wg oferty z ulgą 50%, zobowiązany jest posiadać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ulgi.

Kontrola biletów

Osoba, która w trakcie kontroli biletu nie okaże ważnego biletu jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w regulaminie danego przewoźnika.
Kontroler biletów ZTM w sytuacji stwierdzenia nieważności biletu, opisuje tenże bilet poprzez oznaczenie daty i godziny kontroli, złożenie podpisu oraz ostemplowanie pieczątką służbową w sposób uniemożliwiający ponowne wpisanie godziny w wypisie na bilecie.

Osoba odbywająca przejazd w pociągu PR na podstawie ulgowego biletu zobowiązana jest posiadać ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi.

Bilety zniszczone lub nieczytelne uznaje się za nieważne i nie zwraca się zapłaconych należności.

MobileMS
Open Font License